SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2023.537.LSR: Råstofafgift – Afgiftspligt – Registreringspligt – Opsugning af sand og grus fra kontinentalsoklen (dansk havbund)
SKM-nr for skatterådet
SKM2021.215.SR: Råstofafgift - Afgiftspligt - Registreringspligt - Opsugning af sand og grus fra kontinentalsoklen (dansk havbund)
Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
12 Dec 2023 14:29
Byretsstatus
Igangværende
Journal-nr. for byretten
BS-61091-223-KBH
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen