SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2023.164.LSR: Udbetaling af skattekredit af afholdte udviklingsomkostninger til udvikling af protein-snacks – Driftsomkostninger
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen