SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2011.485.LSR: Indeholdelse af kildeskat på renter - retmæssig ejer
Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
14 jul 2011 18:28
Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
08 dec 2023 06:49
Landsretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2024.35.ØLR: Kildeskat af renter – beneficial owner – misbrug – gennemstrømningsselskaber – rente-/royaltydirektivet – dobbeltbeskatningsoverenskomster
Journal-nr. for landsretten
B-2422-11
Højesteretsstatus
Igangværende
Journal-nr. for højesteret
BS-63473/2023
Højesteretsdato
15 dec 2023 19:18
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen