Opdateret
18 jan 2024 16:34
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i denne version (14.7):

I afsnit 8.1. Løntimer er der indført oplysninger om, at afskaffelsen af store bededag fra og med 2024 ikke ændrer på fuldtidsnormen for fastlønnede. 

I afsnit 8.2. Løn, pension og skatten heraf mv. er kompensation, der udbetales til medarbejdere som følge af afskaffelsen af store bededag, listet som eksempel på am-bidragspligtig A-indkomst, der skal indberettes til felt 13.  

I afsnit 8.4.1 Personalegoder, der er A-indkomst, er det under felt 20 Fri telefon præciseret, at ægtefællerabatten beregnes automatisk på årsopgørelsen og rabatten derfor ikke skal fratrækkes ved indberetning.

I afsnit 8.2 Løn, pension og skatten heraf mv. og afsnit 8.7 Indtægtsarter er der tilføjet en mindre rettelse til beskrivelsen af hjemmel vedrørende anvendelsen af indtægtsart 106, der fortsat skal bruges ved anvendelse af servicelovens § 120.