Indhold

Dette afsnit med underpunkter handler om andre indberetningspligter, jf. Lov om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af momsloven, lov nr. 755 af 13/6 2023

Afsnittet indeholder