►Indhold

Dette afsnit handler om indbetalinger af ejendomsskatter til skattekontoen.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund for reglen
  • Hvilke ejendomsskatter er omfattet af reglen
  • Hvem skal indbetale ejendomsskat til skattekontoen
  • Ved hvilke ejendomstyper skal indbetaling ske til skattekontoen
  • Opkrævning og renter

Se også

Se også afsnit C.H.4.7 vedrørende Ejendomsskatter, der opkræves via forskuds- og årsopgørelsen hos fysiske personer,

Baggrund for reglen

Ejendomsskatteloven, lov nr. 678 af 3. juni 2023, blev indført i forlængelse af boligskatteforliget, der blev indgået i 2017. Ejendomsskatteloven medfører, at Skatteforvaltningen fra og med den 1. januar 2024 har kompetencen til at beregne og opkræve grundskyld og dækningsafgift. I perioden før januar 2024 henhørte opkrævningskompetencen hos kommunerne. Reglerne gælder derfor kun krav, der stiftes fra og med den 1. januar 2024.

Ejendomsskatter på skattekontoen forfalder til betaling i to rater med forfald og sidste rettidige betalingsdag den 1. i de måneder, som Skatteforvaltningen har fastsat for betalingen for det pågældende indkomstår, se ejendomsskatteloven § 33, stk. 1. Viser den endelige beregning, at der er opkrævet for meget grundskyld og dækningsafgift, udbetales, det overskydende beløb via skattekontoen senest ved forfald af anden rate i kalenderåret til ejendommens hovedejer. Er vurderingen ikke offentliggjort inden betalingen af anden rate i kalenderåret, foretages der en særskilt tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld eller dækningsafgift, se ejendomsskatteloven § 33, stk. 4. Viser den endelige beregning, at der ved den foreløbige beregning på forudgående beskatningsgrundlag, er opkrævet for lidt, opkræves det manglende beløb på årets anden rate. Er vurderingen ikke offentliggjort inden udsendelsen af anden rate i kalenderåret, foretages der en særskilt opkrævning af for lidt opkrævet grundskyld og dækningsafgift for det indeværende kalenderår, Se ejendomsskatteloven § 33, stk. 5.

Se mere om ejendomsskatter se afsnit C.H.4

Hvilke ejendomsskatter er omfattet af reglen

De ejendomsskatter, der er omfattet af reglen, er grundskyld efter ejendomsskattelovens §§ 17-19, dækningsafgift efter ejendomsskattelovens §§ 20-21 samt reguleringer som følge af ændringer af vurderingen, der ikke opkræves på anden rate, men opkræves særskilt efter ejendomsskattelovens § 33, stk. 5.

Hvem skal indbetale ejendomsskat til skattekontoen

De fysiske og juridiske personer, der skal indbetale ejendomsskat til skattekontoen omfatter:

Se ejendomsskatteloven § 33, stk. 1 til 7.

Ved hvilke ejendomstyper skal indbetaling ske til skattekontoen

  • Den øvrige del af en landbrugs- eller skovejendom, hvor der er ansat en særskilt ejendomsværdi og grundværdi for boligdelen, og opkrævningen for boligdelen vil blive opkrævet via personskattesystemerne.
  • Boligejendomme, der ejes i sameje mellem juridiske personer og fysiske personer
  • Ejerboliger ejet af fysiske personer, der er undtaget for betaling af kildeskat, se kildeskattelovens § 3, stk. 1

Se ejendomsskatteloven § 33, stk. 1 til 7.

Opkrævning og renter

Efter ejendomsskattelovens § 33, stk. 1, vil fysiske og juridiske personer, samt de omfattede ejendomstyper, fra den 1. januar 2024 blive opkrævet ejendomsskatter efter opkrævningslovens kapitel 5

Betales ejendomsskatten ikke til tiden, vil der ske renteberegning efter OPKL § 16 c, stk. 1. Idet ejendomsskatterne betales over skattekontoen, vil det betyde, at den ældste gæld dækkes først, se OPKL § 16 a.◄