Indhold

Afsnittet beskriver, hvad der forstås ved et autoritativt register.

Ejendomsværdiskatten opkræves via forskuds- og årsopgørelsen, hos den eller de fysiske personer, der ejer ejendommen i henhold til et autoritativt register. Se ESL § 31, stk. 1.

 

Grundskyld opkræves på forfaldstidspunktet hos hovedejeren af ejendommen i henhold til et autoritativt register. For ejendomme, der ejes af en eller flere fysiske personer sammen med en eller flere juridiske personer, anses en juridisk person altid som hovedejeren. Se ESL § 33, stk. 2

Ved et autoritativt register forstås den datakilde, som Skatteforvaltningen til enhver tid anvender til at identificere ejerskifter m.v. Datakilden vil i alle tilfælde være administreret af en offentlig myndighed eller på vegne af den offentlige myndighed. Data fra autoritative registre vedligeholdes løbende af relevante myndigheder, hvorfor data fra disse registre umiddelbart anvendes af Skatteforvaltningens administration. Det kan bl.a. være CPR, CVR og Ejerfortegnelsen. Ejerfortegnelsen opdateres af kommunerne og indeholder oplysninger om de faktiske ejere, dvs. primært tinglyste ejere, men også andre, hvis ejerforholdet ikke er tinglyst.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem registrene, vil Skatteforvaltningen afklare dette. Se Skatteministeriets høringssvar til L 113 af 26. april 2023 til Danske Advokater.