Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
14 Sep 2023 18:21
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2023.630.BR: Skønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug - uregistreret virksomhed
Journal-nr. for byretten
BS-22578/2022-LYN

Østre Landsret
Landsretsdato
21 Sep 2023 18:21
Landsretsstatus
Igangværende
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen