Det er Skatteforvaltningen, der fra og med 2024 opkræver grundskyld. De beløb, som Skatteforvaltningen pålægger ejerne at skulle betale, vil således skulle afregnes til kommunerne. Skatteforvaltningen opkræver dermed beløbene på vegne af kommunerne.

Fysiske personer, der ejer en ejerbolig eller en landbrugs- eller skovejendom med en boligdel vil blive afkrævet betaling af grundskyld via personskattesystemerne. Se ESL § 31.

Andre ejendomme samt den øvrige ejendom på en landbrugs- eller skovejendom opkræves over skattekontoen. Se ESL § 33.

Se nærmere i afsnit C.H.4.7 om opkrævning af ejendomsskatter.

Se også

Se også afsnit

  • C.H.4.3.1 Hvilke ejendomme skal der betales grundskyld af?
  • C.H.4.3.2 Hvem skal betale grundskyld?
  • C.H.4.3.3 Fritaget mv. for grundskyld
  • C.H.4.3.4 Beregning og satser for grundskylden
  • C.H.4.7 om opkrævning og efterregulering af ejendomsskatter
  • C.H.4.7.4 beskatning og efterregulering som følge af foreløbige vurderinger for 2022 og 2023.