Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om rabat i ejendomsværdiskat, herunder hvilke ejendomme rabatordningen gælder, under hvilke betingelser der ydes rabat, og hvordan rabat i ejendomsværdiskat opgøres.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser for rabat i ejendomsværdiskat (C.H.4.5.2.1)
  • Opgørelse af forskelsbeløbet for ejendomsværdiskat (C.H.4.5.2.2).

Regel

Reglerne om rabat i ejendomsværdiskat findes i ESL §§ 36 og 37.