SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2016.436.LSR: Spørgsmål vedrørende forhøjelse af skattepligtig indkomst.
Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
19 apr 2016 18:08
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
KBH og FRB

Østre Landsret
Landsretsdato
29 aug 2023 18:08
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.628.ØLR: Transfer Pricing – TP-dokumentation var ikke fyldestgørende – ikke handlet på armslængdevilkår – ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn
Journal-nr. for landsretten
B-0956-16- OLR og BS-52532/2019-OLR

Højesteret
Højesteretsstatus
Igangværende
Journal-nr. for højesteret
BS-47473/2023-HJR og BS-49398/2023-HJR
Højesteretsdato
15 sep 2023 16:12
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen