SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2022.186.LSR: Forhøjelse af gaveafgift for kapitalandele
Placering af byretten
Retten i Viborg
Byretsdato
12 Sep 2023 08:40
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2023.618.BR: Gaveafgift – ændring af værdiansættelse – boafgiftslovens § 27, stk. 2 – suspension af frist
Journal-nr. for byretten
BS-9765/2022-VIB

Vestre Landsret
Landsretsdato
26 Sep 2023 08:40
Landsretsstatus
Igangværende
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen