Opdateret
21 dec 2023 13:44
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i denne version (14.6):

I afsnit 0. Nyhedsbrev er indsat frister for indberetninger til Årsopgørelsen 2023.

I afsnit 8.2 Løn, pension og skatten heraf mv. og afsnit 8.7 Indtægtsarter er der tilføjet yderligere beskrivelser af hjemmel vedrørende anvendelsen af indtægtsart 105 og 106. 

I afsnit 8.4.1 Personalegoder, der er A-indkomst, er der tilføjet satser for 2024 for personalegoder. Det samme gælder for Skatterådets satser for 2024 for fri kost og logi. 

I afsnit 15.2 DIS-indkomst har der tidligere været en beskrivelse af muligheden for at undlade det fulde cpr-nummer ved indberetning af DIS-indkomst for begrænsede skattepligtige personer og i stedet anvende et fiktivt cpr-nummer. Dette er ikke længere gældende.