SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2023.536.LSR: Råstofafgift – Afgiftspligt – Registreringspligt – Opsugning af sand og grus fra kontinentalsoklen (dansk havbund)
SKM-nr for skatterådet
SKM2021.214.SR: Råstofafgift - Afgiftspligt - Registreringspligt - Opsugning af sand og grus fra kontinentalsoklen (dansk havbund)
Placering af byretten
Retten i Kolding
Byretsdato
14 Dec 2023 16:17
Byretsstatus
Igangværende
Journal-nr. for byretten
BS-61655/2023-KOL
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen