Opdateret
12 dec 2023 14:05
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i denne version (14.5):

I afsnit 5.2 Indkomstmodtagere bosiddende i udlandet er der i afsnittet "Supplerende personoplysninger" tilføjet oplysninger om, at der undtagelsesvist kan indberettes "Ukendt" til felter i de supplerende personoplysninger, hvis den indberetningspligtige pga. særlige omstændigheder ikke kan indhente de korrekte oplysninger.

I afsnit 8.1 Løntimer er der foretaget ændringer til afsnittet "Ad 2. Du skal ikke opgøre løntimer, men indberette 0 i antal når...". Udbetaling for ikke afholdte feriedage eller for den 6. ferieuge er ikke længere en del af de eksempler, hvor der ikke skal opgøres løntimer.         

I afsnit 8.5 Særlige Pensionsfelter er der foretaget ændringer til afsnittene "Felt 57 A-indkomst fra aldersopsparing" og "Felt 58 A-skat af aldersopsparing". Der har tidligere stået at der kan ske løbende indberetning til felterne, hvilket ikke længere er gældende. 

I afsnit 12. Nulangivelse er der foretaget en mindre præcisering af beskrivelsen af de pligter der gælder for en arbejdsgiver, der registreret for indeholdelse af A-skat og am-bidrag. 

I afsnit 19. Excel- og CSV-format til indberetning er indsat et nyt link til en lønskabelon, der indeholder record 6000.7 TIN og record 6000.8 TIN landekode.