Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
08 Mar 2018 18:49
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2018.204.BR: Eksportgodtgørelse – værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport – administrative retningslinjer for værdiskønnet – skøn under regel
Journal-nr. for byretten
BS 43C-1934/2016

Østre Landsret
Landsretsdato
26 Mar 2019 18:49
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.200.ØLR: Eksportgodtgørelse – værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport – administrative retningslinjer for værdiskønnet – skøn under regel
Journal-nr. for landsretten
B-564-18
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen