Placering af byretten
Retten i Odense
Byretsdato
28 Jun 2017 16:24
Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
10 Dec 2018 16:24
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.86.ØLR: Arbejdsudleje – gartneri – okulation
Journal-nr. for landsretten
B-1443-17
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen