SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2017.608.LSR: Erhvervelsesmoms ved leasing af båd gennem leasinggiver, som er en fransk bank
SKM-nr for skatterådet
SKM2015.398.SR: Moms - leasingarrangement - erhvervelse af en ny lystbåd
Journal-nr. for Skatterådet
14-5109751
Placering af byretten
Retten i Sønderborg
Byretsdato
11 feb 2020 18:46
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2020.115.BR: Momspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank
Journal-nr. for byretten
BS-33617-2019
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen