Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
05 mar 2020 09:38
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2020.150.BR: Fremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet bevisbyrde
Journal-nr. for byretten
BS-18485/2019-GLO
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen