Indhold

Dette afsnit vil i næste opdatering af Den juridiske vejledning (2024-2) uddybende beskrive ejendomsskattelovens regler om lån til betaling af stigninger i ejendomsværdiskat og grundskyld.

Reglerne om låneordningerne fremgår af ejendomsskattelovens kapitel 8. 

Se også

Se også afsnit: 

  • C.H.4.1 Introduktion til ejendomsskatter.