Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvordan henholdsvis opkrævning af ejendomsværdiskat og grundskyld foretages fra 1. januar 2024. Desuden beskrives reglerne for den efterregulering, der skal ske, hvis opkrævningen er sket på grundlag af foreløbige vurderinger for 2022 og 2023.

Afsnittet indeholder:

  • Opkrævning af ejendomsværdiskat (C.H.4.7.1)
  • Opkrævning af grundskyld (C.H.4.7.2)
  • Autoritativt register (C.H.4.7.3)
  • Beskatning og efterregulering som følge af de foreløbige vurderinger for 2022 og 2023 (C.H.4.7.4).

Se også

Se også afsnit

  • C.H.4.2.5.1 om beregningsgrundlag, satser og nedslag for ejendomsværdiskat for danske ejendomme
  • C.H.4.3.4 om beregning og satser for grundskylden
  • C.H.4.5.1 Rabatordning for ejendomsværdiskat og grundskyld
  • C.H.4.5.2 Stigningsbegrænsningsordning for grundskyld
  • A.B.4.5.7 Indbetaling af ejendomsskatter til skattekontoen.