Indhold

Dette afsnit vil i næste opdatering af Den juridiske vejledning (2024-2) uddybende beskrive ejendomsskattelovens regler om dækningsafgift.

Kort om dækningsafgiften

Dækningsafgift er en afgift til kommunen af de i kommunen beliggende ejendomme. Dækningsafgiften beregnes som en promille af den opgjorte grundværdi, der opgøres efter ejendomsvurderingslovens regler. Der betales dækningsafgift af erhvervsejendomme i de dækningsafgiftspligtige kommuner. Det er den pågældende kommune, der bestemmer, om der skal indføres dækningsafgift for erhvervsejendomme beliggende i kommunen.

Opkrævningen af dækningsafgiften er fra og med kalenderåret 2024 overgået fra kommunerne til staten og opkræves fremover via skattekontoen. 

Reglerne om dækningsafgift fremgår af bl.a. af ESL §§ 11, 12, 20, 21, 29 og 33.

Se også

Se også afsnit: 

  • C.H.4.1 Introduktion til ejendomsskatter
  • C.H.4.7.2 Opkrævning af grundskyld (herunder også dækningsafgift).