åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.4 Ejendomsskatter (NYT)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

►Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Introduktion til ejendomsskatter (C.H.4.1)
  • Ejendomsværdiskat (C.H.4.2)
  • Grundskyld (C.H.4.3)
  • Dækningsafgift (C.H.4.4)
  • Rabatordning for ejendomsværdiskat og grundskyld (C.H.4.5)
  • Stigningsbegrænsningsordning for grundskyld (C.H.4.6)
  • Opkrævning og efterregulering af ejendomsskatter (C.H.4.7)
  • Lån til betaling af ejendomsværdiskat og grundskyld (C.H.4.8)
  • Tilbagebetalingsordningen (C.H.4.9)

Bemærk 

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.H Fast ejendom indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Vurderingsstyrelsen er dog ansvarlig for dette afsnit C.H.4 Ejendomsskatter.◄