Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
20 maj 2024 15:44
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS-25620/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
26 maj 2023 15:46
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.264.ØLR: Dagældende momslovs § 45, stk. 4 (nugældende lovs § 37, stk. 7) – opgørelsen af godtgørelse af (dansk) moms for et dansk forsikringsselskab med fast forretningssted i Y1-land
Journal-nr. for landsretten
BS-28115/2021-OLR

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2024.270.HR: Dagældende momslovs § 45, stk. 4 – opgørelsen af godtgørelse af moms for et forsikringsselskab med fast forretningssted i udland
Journal-nr. for højesteret
BS-30127/2023-HJR
Højesteretsdato
20 maj 2024 19:40
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen