Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
13 Feb 2023 15:12
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.394.BR: Underleverandører – nægtelse af fradrag for købsmoms – hæftelse for ikke-indeholdt A-SKAT og AM-bidrag
Journal-nr. for byretten
BS-15205/2020 og BS-11178/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
13 Feb 2023 15:12
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.213.ØLR: Underleverandørydelser - fradrag for købsmoms - ansvar for betaling af ikke-indeholdt A-skat og AM-bidrag
Journal-nr. for landsretten
BS-22594/2021-OLR og sag BS-22592/2021-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen