Opdateret
06 nov 2023 14:04
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i denne version (14.4):

Afsnit 0. Nyhedsbrev er opdateret med information om indberetning af skatteidentifikationsnummer (TIN) og information om afvisning af indberetninger frem i tid.  

Afsnit 5. Identifikation af indkomstmodtagere er opdateret med en fuld beskrivelse af ændringerne vedrørende pligten til indberetning af TIN, der træder i kraft 1. januar 2024. Derudover gennemføres også en række ændringer, der er relevante, når der indberettes for en indkomstmodtager, der bor i udlandet.  Læs mere i de tre nye underafsnit 5.1 Indkomstmodtagere bosiddende i Danmark5.2 Indkomstmodtagere bosiddende i udlandet og 5.3 Valideringer i forbindelse med identifikation af indkomstmodtager.   

I afsnit 6.1 periodebegreber - forklaring og afsnit 12. Nulangivelse, er der tilføjet information om, at indberetninger frem i tid, vil blive afvist. Der kan fremover indberettes for indeværende måned og to måneder frem.