Opdateret
06 nov 2023 14:02
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i version 11.1:

I afsnit 4.9 Record 6000 (Start pr. cpr-nr.) eIndkomst og LetLøn er der foretaget ændringer i bemærkningerne til felt 4 og felt 6, herunder, at fra 1. januar 2024 skal fiktive cpr-numre ikke længere indberettes til felt 6000.4. 

Tabellen i afsnit 4.9.2 Formater på TIN er opdateret for Letland (LV). Beskrivelsen er ændret til \d{11} (eksempel 99999999999) og 32\d{9} (eksempel 32999999999).