EU har vedtaget, at udbydere af kryptoaktivtjenester skal indberette oplysninger om transaktioner, der fra og med den 1. januar 2026 foretages via udbyderen, til skattemyndighederne i det EU-land, hvor udbyderen er hjemmehørende.

Det gælder følgende transaktioner:

  • vekslingstransaktioner og
  • overførsler af indberetningspligtige kryptoaktiver

Vekslingstransaktioner omfatter enhver veksling mellem indberetningspligtige kryptoaktiver og fiatvalutaer fx danske kroner, samt veksling mellem en eller flere indberetningspligtige kryptoaktiver.

Den indberettende udbyder af kryptoaktivtjenester, skal oplyse om transaktioner foretaget af en kryptoaktivbruger, som kan være enten en fysisk person eller en enhed, som er kunde hos udbyderen.

Ordningen gælder både, når kryptoaktivbrugeren benytter en udbyder i sit eget hjemland, og når transaktioner foregår via en udbyder i et andet land. Danske udbydere med danske kryptoaktivbrugere er derfor også omfattet af direktivet.

Når en udbyder indberetter oplysninger til Skatteforvaltningen i Danmark om kryptoaktivbrugere, der er hjemmehørende i et andet EU-land, skal Skatteforvaltningen dele oplysningerne med skattemyndigheden i det pågældende land.

EU’s regler findes i Rådets Direktiv (EU) 2023/2226 af 17. oktober 2023 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

OECD har offentliggjort modelregler for en tilsvarende indberetnings- og informationsudvekslingsordning i 2023, men denne ordning (CARF = Crypto-Asset Reporting Framework) er endnu ikke aktiveret af noget land.

Svar: Den nye indberetnings- og informationsudvekslingsordning i EU træder formelt i kraft den 1. januar 2026, hvilket betyder, at transaktioner foretaget i 2026 vil skulle indberettes i 2027. Indberetningsfristen er endnu ikke fastlagt, da det afhænger af direktivets implementering i dansk ret. Information herom opdateres løbende.

Svar: Udtrykket "Fiatvaluta" betyder en officiel valuta i en jurisdiktion. Populært sagt en ’almindelig’ valuta som fx danske kroner, euro, amerikanske dollars etc.

Fiatvaluta er udstedt af en jurisdiktion eller af en jurisdiktions udpegede Centralbank eller monetære myndighed, og som udgøres af fysiske pengesedler eller mønter eller af penge i forskellige digitale former, herunder bankreserver, forretningsbankpenge, elektroniske pengeprodukter og Digitale centralbankvalutaer.