Opdateret
29 Sep 2023 15:02
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i version 11.0

Der er foretaget mindre præciseringer til indkomsttyperne i record 5000 i afsnit 4.8 i forbindelse med overgangen til nyt regelsæt på lønindeholdelse.

Derudover er der i denne udgivelse foretaget en mindre præcisering til Nyt i version 10.8 nedenfor. I afsnittet "Rettelser af TIN" står nu: "Hvis en virksomhed ønsker at rette et TIN, skal rettelsen foretages ved først at foretage indberetningen igen med det korrekte TIN og dernæst tilbageføre den oprindelige indberetning".