Opdateret
29 Sep 2023 15:00
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i denne version (14.3):

Der gælder nye regler for lønindeholdelse pr. 1. oktober 2023. De nye regler betyder, at særskilt lønindeholdelse ophører og at der fremadrettet kan lønindeholdes med almindelig lønindeholdelse i indkomsttyper, der tidligere var forbeholdt særskilt lønindeholdelse. Der er indført et nyt afsnit 3.1 om de nye regler for lønindeholdelse, som tidligere var beskrevet til sidst i afsnit 3. Derudover henvises til eSkattekortvejledningen for yderligere oplysninger om lønindeholdelse og anvendelse af skattekort.

I afsnit 8.3 Optjente feriepenge - generelt er reglerne for brug af skattekort og fradrag præciseret under afsnittet "Om anvendelse af fradrag ved udbetaling af feriepenge".

I afsnit 8.4 Personalegoder mv. er der foretaget ændringer til beskrivelsen af valideringen af felt 19, 20, 21 og 26. Det har tidligere været beskrevet, at rettelser til disse felter skulle foretages med rettelsesmarkering (R-markering), hvilket ikke længere er gældende. Derudover er afsnittet opdelt i to underafsnit til hhv. personalegoder, der er A-indkomst og personalegoder, der er B-indkomst og andre felter, se afsnit 8.4.1 og afsnit 8.4.2.

I afsnit 14.1 Rettelser uden rettelsesmarkering (uden R-markering) er der tilføjet oplysninger om, at positive rettelser til forudløn, skal indberettes som bagudløn.

I afsnit 14.3 Tilbageførsler er det i afsnittet "Fejlrettelser af forkerte felter, krydsmarkeringer, indkomsttyper m.v." præciseret at en eventuel genindberetning skal foretages før en tilbageførsel.