Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsstatus
Henvist til VLR

Østre Landsret
Landsretsdato
27 Feb 2023 10:21
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.404.ØLR: Kildeskat af udbytter og renter, beneficial owner, misbrug, gennemstrømningsselskaber, moder-/datterselskabsdirektivet, rente-/royaltydirektivet, dobbeltbeskatningsoverenskomster, selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c og litra d, kontrolleret
Journal-nr. for landsretten
B-2439-13, B-2502-13, B-2369-16, B-2370-16

Højesteret
Højesteretsstatus
Igangværende
Højesteretsdato
27 Mar 2023 10:21
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen