Dato for udgivelse
24 aug 2023 14:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 jun 2023 13:56
SKM-nummer
SKM2023.405.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0084431
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
Emneord
Kosttilskud, vitamin, multivitamin, tyggetabletter, vitaminpiller, vingummibamse, gummy, ikke tilsat sukker
Resumé

Sagen angik, om et produkt, der var udformet som vingummibamser, men som ikke indeholdt tilsat sukker, var omfattet af det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4 eller 10. Under henvisning til, at produktet ikke indeholdt tilsat sukker, fandt Landsskatteretten, at dette forhold i det konkrete tilfælde medførte, at produktet ikke havde et karaktergivende indhold af sukker, hvorfor produktet hverken kunne anses som konfekt eller en sukkervare. Produktet var derfor ikke omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4. Efter en samlet bedømmelse af produktets beskaffenhed og anvendelse samt den måde, hvorpå det blev markedsført, fandt Landsskatteretten endvidere, at produktet ikke var omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 10, og derfor ikke var afgiftspligtigt efter chokoladeafgiftslovens kapitel 1. Landsskatteretten ændrede Skattestyrelsens afgørelse i overensstemmelse hermed.

Reference(r)

Chokoladeafgiftsloven (den dagældende lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. med senere lovændringer), § 1, stk. 1, nr. 4 og 10, § 2, § 10, stk. 1, chokoladeafgiftslovens kapitel 1

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning E.A.2.3.3

Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af 357.171 kr. i chokolade- og sukkervareafgift som følge af klagerens import af produktet, "Produkt1", i perioden fra den 1. januar 2018 til den 9. marts 2020.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse og nedsætter opkrævningen til 0 kr.

Faktiske oplysninger
Klageren, der blev etableret den 1. marts 1992, er registreret med branchekode 108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. samt bibranchekoderne 212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater, 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler og 212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater. Klagerens formål er at drive handel og industri.

Klageren var i perioden fra den 1. januar 2018 til den 9. marts 2020 registreret for betaling af chokolade- og sukkervareafgift samt dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven.

I perioden fra den 1. januar 2018 til den 9. marts 2020 har klageren her til landet importeret i alt 16.176,24 kg af produktet "Produkt1".  Produktet blev importeret fra Norge i bøtter á 120 g med 60 stk., hvorfor de individuelle produkter vejer 2 g pr. stk.

Produktet har følgende ingredienser: Sødemiddel (maltitolsirup), gelatine, vitaminer, surhedsregulerende middel (citronsyre), naturlig aroma (blåbær, appelsin), aroma (hindbærsmag), farve (paprikaekstrakt), gulerods- og solbærkoncentrat, hyldebær-koncentrat, sødemiddel (acesulfam K) og overfladebehandlingsmiddel (vegetabilsk olie (kokos, raps), carnaubavoks).

Klageren har fremlagt en række analysecertifikater, der er udarbejdet i perioden fra den 18. februar 2019 til den 2. marts 2020. Heraf fremgår følgende vedrørende det omhandlede produkt:

General characters

Specification

Release specification

Effective
value

Appearance of gummy

Small, oiled gummy bears

Small, oiled gummy bears

Complies

Colour

Orange, red, dark blue

Orange, red, dark blue

Complies

Taste

Fruity (orange, raspberry, blueberry)

Fruity (orange, raspberry, blueberry)

Complies

Smell

Fruity

Fruity

Complies

På produktets emballage står der, at produktet ikke bør indtages af børn under 3 år, og at den anbefalede daglige dosis er 1 stk. til personer under 11 år og 2 stk. til personer over 11 år. Herudover fremgår det af emballagen, at produktet er et kosttilskud, at det skal opbevares utilgængeligt for børn, og at den anbefalede dosis ikke bør overskrides, idet dette kan have en afførende effekt.

Af hjemmesiden, […], fremgik den 31. januar 2023 følgende:

"PRODUKT1
[…] Vi er ikke bare gummibjørner med god smak - men et godt sammensatt multivitamin som passer for hele familien. Vi finnes i både bringebær-, blåbær og appelsinsmak. […], så er vi laget med naturlige fargestoffer og helt uten tilsatt sukker!"

Den 31. januar 2023 fremgik følgende af hjemmesiden, […], som solgte produktet i Danmark:

"Beskrivelse
Produkt1 fra H2 til voksne og børn fra 11 år, der har svært ved at sluge piller.
Disse Produkt1 fra H2 er multityggetabletter, der er lavet specielt til voksne og børn fra 11 år, der har svært ved at sluge piller.

Tyggetabletterne indeholder bl.a. D-vitamin, C-vitamin og A-vitamin, som alle bidrager til immunforsvarets normale funktion. D-vitamin er med til at vedligeholde en normal muskelfunktion, normale tænder og knogler. C-vitamin er bl.a. med til at vedligeholde et normalt nervesystem samt normale blodkar, hud, tænder og knogler. A-vitamin bidrager bl.a. til at vedligeholde et normalt syn og normale slimhinder.

Ikke tilsat sukker

Produkt1 er ikke tilsat sukker og indeholder kun naturlige farvestoffer. Glasset med Produkt1 er blandet med smagsvarianterne blåbær, hindbær og appelsin."

Af et opslag på Facebook, dateret den 16. februar 2017, fra virksomheden G1, som solgte produktet i Danmark, fremgår følgende:

"NYHED TIL VOKSNE - Produkt1
H2 har lanceret deres nye Produkt1, som er vitaminpiller forklædt som vingummibamser, og de er til voksne [emoji]
Specielt gode til dig som har svært ved at sluge vitaminpiller. [emoji]

De indeholder blandt andet A, C, D-vitamin.
De er lavet med naturlige farvestoffer og ingen tilsat sukker.
Læs mere her: […]

Og ved i hvad - de smager virkelig godt[emoji]"

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at klageren skal betale 357.171 kr. i chokolade- og sukkervareafgift for klagerens import af produktet, Produkt1, i perioden fra den 1. januar 2018 til den 9. marts 2020.

Som begrundelse for afgørelsen er anført følgende:

"Indledningsvis er det Skattestyrelsens opfattelse, at produktet grundlæggende er en sukkerfri vingummibamse tilsat vitaminer. Vi henviser derudover til chokoladeafgiftsloven hvor der fremgår to satser der beregnes chokoladeafgift efter.

Afgiftssatserne for chokolade- og sukkervarer udgør fra og med 1. januar 2015:

Vare                                                                                                                     Kr. pr. kg

Chokolade- og sukkervarer (tilsat sukker over 0,5 g pr. 100 g.),
jf. CHOAL § 2, stk. 1, nr. 1                                                                                       25,97

Chokolade- og sukkervarer (tilsat sukker højst 0,5 g pr. 100 g.),
jf. CHOAL § 2, stk. 1, nr. 2                                                                                       22,08

I forlængelse heraf henvises der yderligere til Skattestyrelsens juridiske vejledning hvor sukker samt sukkerfrie produkter er defineret. I afsnit E.A.2.3.2 fremgår det at:

"Produkter, der indeholder højst 0,5 g tilsat sukker pr. 100 gram, anses som sukkerfri produkter. Anvendes andre sødestoffer end mono- og disaccharider, anses produktet som sukkerfrit." 

Den ovenstående definition af sukkerfri produkter henviser til produkter indeholdende både hvidt sukker og sødemidler. Konklusionen må derfor efter Skattestyrelsens vurdering være, at et produkt der indeholder sødemidler ikke nødvendigvis kan være undtaget chokoladeafgift og, at en klassificering som et kosttilskud ikke fritager produktet for chokoladeafgift. Det understøttes yderligere af, at et produkt anses som sukkerfrit hvis der anvendes andre sødestoffer end sukker, som i dette tilfælde hvor produktet er tilsat maltitolsirup. Af denne årsag har Skattestyrelsen derfor også beregnet afgiften med udgangspunkt i den lave sats. Vi medgiver, at varen ikke indeholder almindeligt hvidt sukker, men fastholder at produktet er omfattet af vareområdet i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Skattestyrelsen bemærker derudover, at sukkerfrit slik og tyggegummi der ofte er sødet med sødemidler, også er omfattet af chokoladeafgiftsloven og, at der anvendes sødemidler i størstedelen af de produkter der markedsføres som sukkerfri slik. Forskellen er blot, at den lave afgiftssats på 22,08 kr. pr. kg. benyttes, når produkter omfattet af chokoladeafgift indeholder sødemidler.

H3 Produkt1
Klageren beskriver H3 Produkt1 som vitaminpiller. Skattestyrelsen er ikke enige i denne betragtning og vi mener det er en misvisende beskrivelse af produktet, da produktet ikke består af piller eller tabletter men derimod af 60 stk. bjørneformede vingummier som indeholder vitaminer. Visuelt ligner produktet også almindelige vingummibamser.

Det er ikke Skattestyrelsens opfattelse, at de regulatoriske krav der følger af kosttilskudsbekendtgørelsen, kan gøre sig gældende i forhold til hvorvidt et produkt er omfattet af afgift eller ej. Kosttilskud er ikke benævnt i fritagelsesbestemmelserne der fremgår af chokoladeafgiftsloven:

"Stk. 2. Fritaget for afgift efter kap. 1 er:
1) Varer, hvis forhandling efter § 60 i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler er forbeholdt apotekerne, og varer, der er lægemidler, men er undtaget fra § 60 i lov om lægemidler ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering, jf. bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek.
2) Pulvere med indhold af kakao, der udelukkende falholdes som bestemt til fremstilling af kakaodrikke.
3) Kakao- og chokolademælk samt andre kakaoholdige mælkeprodukter, der er færdigfremstillede til forbrug.
4) Buddingpulver, dessertpulver, fromagepulver og kagepulver med indhold af kakao.
5) Isvafler (kræmmerhuse og lign.), helt eller delvis i forbindelse med chokolade, kakao eller erstatning herfor.
6) 2) Masser m.v., som indeholder kakao, men ikke råstofafgiftspligtige varer.
Stk. 3. For de i stk. 2, nr. 2, 3, 4 og 6, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at indholdet af kakao udgør mindre end henholdsvis 30 pct., 5 pct., 25 pct. og 5 pct. af varens vægt, og at vedkommende fabrikant, varemodtager eller grossist på tydelig måde deklarerer kakaoindholdet i de for varerne udfærdigede fakturaer, prislister og lign. samt på varernes detailemballage. For de i stk. 2, nr. 3 og 5, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at varerne efter deres beskaffenhed eller anvendelse ikke kan betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af beskattede chokolade- og sukkervarer. "

På baggrund af ovenstående er det Skattestyrelsens overbevisning, at en varebetegnelse som et kosttilskud ikke kan danne grundlag for en afgiftsfritagelse. At et produkt er et kosttilskud, udelukker ikke, at der samtidigt kan være tale om slik.

Kosttilskud
Klageren omtaler fødevarestyrelsens krav til kosttilskud som består af bl.a.:

-          Varebetegnelsen kosttilskud
-          Angivelse af at produktet ikke bør træde i stedet for varieret kost
-          Angivelse af informationer vedr. anbefalede daglige dosis samt referenceindtag
-          Advarsel om indtagelse af højere dosis end den angivne
-          Krav til emballagen - børnesikret låg

På baggrund af oplysninger om anbefalede daglige dosis og referenceindtag argumenterer klageren, at der for produktet findes en klar sundhedsfaglig begrænsning på indtag der kommer af regulatoriske krav udstukket af Fødevarestyrelsen og, at sådan en begrænsning ikke findes for andre chokolade- og sukkervarer.

Skattestyrelsen mener dog, at samme argument overordnet kan gøre sig gældende i forhold til alle varer, da ethvert overdrevet forbrug af en given vare oftest er forbundet med helbredsmæssige konsekvenser. Derudover er alle producenter af fødevarer med få undtagelser underlagt forskellige grader af krav til at der skal fremgå oplysninger om produktets indhold mv. uagtet at disse oplysninger måtte være anderledes end indholdet af et kosttilskud.

Vi medgiver at kosttilskud derudover kan have yderligere krav i form af økonomiske merudgifter forbundet med myndighedernes kontrol af kosttilskud men mener ikke, at disse overordnede regulatoriske krav udelukker at der samtidig kan være tale om nydelsesvarer.

Tarifering
Vedrørende tariferingens indflydelse på afgiftspligten efter chokoladeafgiftslovens kapitel 1, er denne uden betydning da afgiftspligten ikke er defineret på baggrund af produktets toldposition som det er tilfældet med chokoladeafgiftslovens kapitel 2 (råstofsafgiften). Tarifering er således ikke afgørende for afgiftspligten af produkterne i indeværende sag, da vi opfatter produkterne som værende omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, nr. 4.

Praksis
Vedrørende SKM2015.654.ØLR er det Skattestyrelsens vurdering at indeværende sag er anderledes da der ikke er tale om chokolade. Det som efter Skattestyrelsens vurdering er relevant i forhold til H3 Produkt1 er, at sukkeret rigtig nok ikke kan være karaktergivende når produktet ikke indeholder sukker, men sødemiddel. Med i betragtningen skal dog inddrages, at H3 Produkt1 består af vingummi bamser indeholdende vitaminer.

Produktet omtales af klageren som piller, men faktisk består produktet af vingummier der må siges at tilhøre kategorien konfekt, som ligeledes er benævnt i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

"Konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art."

Når dette forhold inddrages, er det efter Skattestyrelsens vurdering uden betydning, at varen ikke har et indhold af sukker når chokolade- og sukkervarer også omfatter sukkerfrit slik der er sødet med sødemidler.

I forlængelse af ovenstående betragtning anser Skattestyrelsen derfor ikke kendelserne i SKM2019.165.LSR, SKM2017.490.LSR, SKM2015.602.SR som relevante i denne sag, da produkterne i ovenfornævnte sager indeholder sukker forstået som typer af mono- og disaccharider hvor H3 Produkt1 har et indhold af sukkeralkoholen maltitol og det kunstige sødemiddel acesulfam K.

Med indholdet af vitaminer som den eneste væsentlige forskel, opfatter Skattestyrelsen ikke H3 Produkt1 som anderledes end sukkerfrit slik.

Skattestyrelsen fastholder derfor vurderingen af, at H3 Produkt1 er afgiftspligtige efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

1.4.1. Skattestyrelsens beskrivelse af produktet
Produktet består af en plastikbøtte indeholdende 60 vitaminvingummier formet som bjørne. På bøtten er der påført en etikette hvor produktets navn fremgår. På etikettens bagside er fremgår informationer om produktets indhold og information om referenceindtag for en voksen på baggrund af produktets indhold af vitaminer. Yderligere fremgår den anbefalede daglige dosis for henholdsvis børn i alderen 3-10 år: 1 bjørn og børn fra 11 år og derudover som er opgivet til 2 bjørne. Det fremgår at produktet er et kosttilskud.

Produkt1 er røde og orange. De dufter sødt og aromatisk af henholdsvis blåbær og appelsin. Produktet har en sød smag der er meget fremtrædende. På baggrund af den søde smag samt den relative mængde af sødemidler der udgør størstedelen af varen jf. klagerens indsendte analysecertifikat, er det Skattestyrelsens vurdering, at sødemidlet er karaktergivende for produktet.

1.4.2. Skattestyrelsens bedømmelse
Det er Skattestyrelsen bedømmelse at produktet H3 Produkt1 er omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4 hvor sukkervarer af enhver art er afgiftspligtige.

Produktet markedsføres som et kosttilskud. Dog bemærkes det, at et kosttilskud ikke er et godkendt lægemiddel af lægemiddelstyrelsen hvorfor der ikke kan dannes grundlag for en afgiftsfritagelse.

Skattestyrelsen er bekendt med, at virksomheder der markedsfører kosttilskud i Danmark er underlagt bestemte regler og retningslinjer jf. kosttilskudsbekendtgørelsen. Dog mener vi ikke, at der på baggrund af disse omstændigheder skal tages hensyn, da fritagelsesbestemmelsen i chokoladeafgiftsloven specifikt skelner ved hvorvidt et givent produkt er et godkendt lægemiddel.

Skattestyrelsens træffer afgørelse i overensstemmelse med forslaget af 14. maj 2020. Vi har taget stilling til klagerens bemærkninger men mener ikke dette giver anledning til ændringer i forslaget.

I har købt afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer fra udlandet, uden at være registreret som varemodtager. Der er derfor ikke betalt afgift af de købte varer. I skulle have været registreret som varemodtager og have betalt afgiften af varerne. Ellers skulle I have forudanmeldt leverancen og på forhånd have indbetalt afgiften.

I har ikke angivet afgift af de varer der er modtaget og I kan herudover ikke dokumentere, at der er betalt afgift af de varer der er indført. Derfor opgøres chokoladeafgiften ud fra klagerens indsendte købsfakturaer."

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at Skattestyrelsens opkrævning af 357.171 kr. i chokolade- og sukkervareafgift skal nedsættes til 0 kr., idet produktet, Produkt1, ikke er omfattet af chokoladeafgiftslovens afgiftspligtige vareområde.

Til støtte for sin påstand har klageren anført følgende:

"Det er vores påstand, at H3 Produkt1 (i det følgende Produkt1) ikke er omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, som "sukkervarer af enhver art", og at der derfor ikke skal betales chokoladeafgift af multivitaminpillerne.

Det afgiftspligtige vareområde efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, omfatter konfekt, bolsjer, dragevarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn o.l. tilsat essenser eller farve samt øvrige sukkervarer af enhver art.

Ud fra chokoladeafgiftslovens anvendelsesområde og definition af "sukkervarer af enhver art" er det vores opfattelse, at betegnelsen "sukkervarer af enhver art" skal ses i sammenhæng med første del af bestemmelsen. Efter første del omfatter afgiftspligten efter sin ordlyd alene konfekt, bolsjer, dragevarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn o.l. tilsat essenser eller farve. Det er derfor afgørende for, at en vare er omfattet af betegnelsen "sukkervarer af enhver art", at varens indhold og er sammenlignelig med konfekt, bolsjer, m.v. samt at varen fremtræder som en sådan vare/slikprodukt.

Skatterådets egen praksis, herunder bindende svar SKM2019.165.SR fastslår, at et produkt skal have et karaktergivende indhold af sukker for at være omfattet af betegnelsen "sukkervarer af enhver art".

Multivitaminpillerne Produkt1 er alene tilsat sødemiddel og ikke sukker, og det karaktergivende for produktet er, at der er tale om en multivitaminpille henvendt til børn, der er reguleret som et kosttilskud med et højt indhold af vitaminer, jf. nedenfor.

Kosttilskud - regulatoriske krav
Som nævnt ovenfor markedsføres multivitaminpillerne ikke som en sukkervarer, men derimod som et kosttilskud i overensstemmelse med Bekendtgørelse om kosttilskud (BEK nr. 1239 af 27/11/2017) og de deri fastsatte krav.

Ifølge Bekendtgørelse om kosttilskud (2017) § 1 er følgende fødevarer defineret som kosttilskud, når kosttilskuddet indeholder næringsstoffer i form af vitaminer, og mineraler og kosttilskuddet i øvrigt:

1.       har til formål at supplere den normale kost,

2.       er koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, alene eller kombinerede, og

3.       markedsføres i dosisform, fx kapsler, pastiller, tabletter, piller og andre lignende former, pulverbreve, væskeampuller, dråbedispenseringsflasker og andre lignende former for væsker og pulvere beregnet til at blive indtaget i mindre afmålte mængder.

Multivitaminpillerne Produkt1 er, jf. ovenstående, defineret som et kosttilskud omfattet af Bekendtgørelsens anvendelsesområde.

H1 er derfor underlagt en række regler og retningslinjer. Disse regler indebærer blandt andet et krav om anmeldelse af kosttilskud til Fødevarestyrelsen, herunder underretning ved ændringer i anmeldte produkter, pålægning af gebyr samt specifikke krav til markedsføring af kosttilskud, hvilket H1 skal overholde ved salg af [multivitaminproduktet].

Det fremgår af følgebrev sendt til H1 fra Miljø- og Fødevareministeriet den 31. marts 2020 vedrørende betalingsordning 2020 - finansiering af styrket kontrol med kosttilskud (se vedlagte bilag 2), at virksomheder, der har anmeldt et eller flere kosttilskud til forhandling i Danmark, og som har en årlig fødevareomsætning på over 50.000 kr., for 2020 skal betale et årligt beløb på 9.573 kr. samt et yderligere beløb på 766 kr. pr. anmeldt kosttilskud.

Bekendtgørelse om kosttilskud medfører derudover en række krav til markedsføring af kosttilskud, hvoriblandt kan nævnes, at kosttilskuddet skal være forsynet med følgende oplysninger:

1.       varebetegnelsen kosttilskud

2.       navnet på de kategorier af næringsstoffer eller stoffer, der kendetegner produktet. eller en angivelse af arten af disse næringsstoffer eller stoffer

3.       den anbefalede daglige dosis

4.       en advarsel om ikke at indtage en højere dosis end den angivne anbefaledes daglige dosis

5.       en angivelse af, at kosttilskud ikke bør træde i stedet for varieret kost

6.       en angivelse af, at produkterne bør opbevares uden for små børns rækkevidde.

H1 er således underlagt helt konkrete regler/regulatoriske krav for salget af Produkt1 og ikke mindst et krav om, at der skal betales et særskilt gebyr for, at H1 overhovedet må markedsføre Produkt1 på det danske marked som kosttilskud.

Os bekendt er ingen andre chokolade- og sukkevarer er underlagt sådanne krav eller for den sags skyld sådanne omkostninger.

Dette forhold omkring de regulatoriske krav bevirker, at Produkt1 ikke kan anses for at være en chokolade- og sukkervarer, som helt generelt skal forstås som nydelsesvarer omfattet af de krav, som sædvanligvis gælder for fødevarer.

Det karaktergivende for Produkt1
Ses der på, hvad der er karaktergivende for Produkt1, vil Produkt1 heller ikke kunne anses for at være en chokolade-og sukkervarer.

Det er således vores klare opfattelse, at vitaminindholdet er det karaktergivende for Produkt1. Det er multivitaminpillernes indhold, som er formålet med at købe og indtage produktet. Formålet med multivitaminpillernes udseende og form er udelukkende at få børn til at spise pillerne og således at gøre det så let som muligt for børn at få den anbefalede daglige dosis vitaminer.

Den afgørende årsag til at spise en multivitaminpille er således multivitaminpillens indhold og ikke formen på multivitaminpillen. En multivitaminpilles form har ikke indflydelse på optaget af vitaminer, men er alene designet for at gøre multivitaminpillen mere appellerende at indtage. Formen er med andre ord irrelevant for selve formålet med multivitaminpillen, som er indtaget af vitaminer til gavn for kroppen og indtagerens velbefindende.

Der er således under ingen omstændigheder belæg for SkattestyreIsens opfattelse om, at det er multivitaminpillernes fremtræden i form af en bjørn og søde smag, som er karaktergivende for multivitaminpillerne.

Det skal i denne sammenhæng slås fast, at et kosttilskud er et kosttilskud uanset form og farve på kosttilskuddet. En vitaminpille er derfor også en vitaminpille uanset, at om formen måtte være konventionel eller ej.

Produkt1 er således kosttilskud (vitaminpiller) uanset deres form og farve, hvilket understreger, at det karaktergivende ved Produkt1 er vitaminindholdet.

Selv de mere gængse vitaminpiller til børn og unge er coatede med et lag af sukker og/eller frugtsmag, hvorfor disse også smager sødt, når de kommes i munden. For så vidt angår disse mere gængse vitaminpiller, er der ingen, der rejser tvivl om, at der her er tale om et kosttilskud, som ikke er omfattet af chokolade- og sukkervareafgiftslovens afgiftspligtige vareområde.

Det forekommer derfor helt urimeligt, når Skattestyrelsen nu fastlægger afgiftspligt for Produkt1, blot fordi formen på Produkt1 udfordrer den gængse opfattelse af, hvordan en vitaminpille skal se ud.

Tværtimod er det oplevelsen, at Skattestyrelsen ikke følger med udviklingen, som helt generelt betyder, at tingene skal være mere "convenient", hvilket også betyder, at det skal være mere convenient at få børnene til at indtage deres vitaminpiller.

Sammenlignelige produkter
Skattestyrelsen sammenligner i deres afgørelse multivitaminpillerne med sukkerfri slik og konfekt. Som grundlag for denne sammenligning, ligger Skattestyrelsens vægt på, at multivitaminpillerne indeholder kunstigt sødestof samt særligt multivitaminpillernes form.

Vi er meget uforstående for denne sammenligning og finder det som nævnt ovenfor stærkt bekymrende, at et kosttilskud med så streng en indtagbegrænsning på maksimum to multivitaminpiller dagligt, kan sammenlignes med sukkerfri slik og konfekt.

Formålet med multivitaminpillerne er, at børn opnår deres daglige dosis vitaminer. Grundet det høje indhold vitaminer kan overskridelse af den daglige dosis ifølge netdoktor.dk virke afførende samt medføre et for stort indtag af diverse vitaminer, herunder særligt D-vitamin. Overindtag af D-vitamin kan give forhøjet indhold af calcium i blodet, hvilket kan medføre kvalme, hovedpine og forstoppelse. En voldsom overdosering D-vitamin gennem længere tid (100 gange anbefalet daglige dosis) kan medføre forgiftning med negative konsekvenser for nyrer og blærer og evt. resultere i nyresten. Overdosering hos gravide kan derudover medføre fosterskader.

Multivitaminpillernes indhold fremgår af nedenstående tabel, hvoraf den anbefalede daglige dosis ligeledes fremgår:

Multivitaminpillerne indeholder

1 bjørn

RI*

A-vitamin

200 µg

25%*

D3-vitamin

5 µg

100%*

E-vitamin

6 mg

50%*

C-vitamin

30 mg

38%*

Niacin

8 mg

50%*

B6-vitamin

0,7 mg

50%*

Folsyre

100 µg

50%*

B12-vitamin

1,25 µg

50%

Biotin

25 µg

50%*

* % af referenceindtag til voksne og børn fra 11 år.

Som det fremgår af skemaet, vil en overskridelse af den daglige dosis af Produkt1 medføre, at indtaget af vitaminer overskrider den anbefalede daglige dosis væsentligt.

For at sikre at den daglige dosis multivitaminpiller ikke overskrides, sælges multivitaminpillerne derfor i bøtter med børnesikrede skruelåg på lige fod med andre kosttilskud og vitaminpiller. Vi er hidtil ikke stødt på andre typer af sukkerfri slik og konfekt, som har en indtagbegrænsning på maksimum 2 stykker, og som sælges i pakker med børnesikret låg. Selv ikke stærk salmiaklakrids, der kan påvirke blodtrykket og give væskeansamlinger, sælges med sådanne begrænsninger.

Skattestyrelsen bemærker i denne henseende, at et overdrevet forbrug af alle varer kan have helbredsmæssige konsekvenser. Dette er selvfølgelig korrekt, men vi har dog yderst svært ved at se, hvordan et maksimumindtag af to multivitaminpiller kan sidestilles med et overdrevet forbrug af de produkter, som Skattestyrelsen mener, at multivitaminpillerne kan sammenlignes med.

Man kan følgelig få helbredsmæssige konsekvenser ved overdrevet forbrug af f.eks. en pose sukkerfri slik eller konfekt, men mængden, som udgør et "overdrevet forbrug", er ud fra en gennemsnitspersons forståelse er ikke to stykker sukkerfri slik eller konfekt men langt større mængder.

Vi anser det for en manglende anerkendelse af sundhedsmyndighedernes indtagbegrænsning for kosttilskud og vitaminpiller, når Skattestyrelsen sammenligner multivitaminpillernes indtagbegrænsning med, at et overforbrug af alle varer kan have helbredsmæssige konsekvenser.
Indtagbegrænsningen for Produkt1 har til formål at undgå et overindtag af vitaminer, da særligt et overindtag af D-vitamin har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. En indtagbegrænsning for en multivitaminpille primært henvendt til børn skal tages meget seriøst og slet ikke bagatelliseres, som Skattestyrelsens kommentarer kunne give indtryk af, at Skattestyrelsen gør.

Multivitaminpillerne Produkt1 består derved ikke af et indhold, som ligner eller er sammenligneligt med konfekt, bolsjer, m.v. Multivitaminpillerne er ikke tilsat sukker og markedsføres ikke som et stykke konfekt eller et bolsje, da en sådan markedsføring ville være aldeles misvisende og givetvis også på kanten af det lovlige grundet multivitaminpillernes høje indhold af vitaminer. Der er derved tale om et produkt, som ligner og er sammenlignelig med andre kosttilskud og vitaminpiller med sundhedsmæssig indtagbegrænsning og ikke konfekt, bolsjer m.v., desuagtet at produktet har en sjov form, som appellerer til børn.

Smag og pris
Selvom multivitaminpillen er formgivet som en bamse, afviger konsistensen af multivitaminpillen fra konsistensen af fx en vingummibamse. Multivitaminpillen er fx en smule hårdere i konsistensen, og smagen afviger også fra smagen på en almindelig vingummibamse.

Desuden er der også en stor prismæssig forskel mellem sukkerfri slik og multivitaminerne, idet Produkt1 er væsentligt dyrere end almindelige vingummibamser.

Ingen forbrugere ville vælge at spise multivitaminer frem for sukkerfri slik som "fredagsslik" alene på baggrund af prisforskellen.

Der er således tale om to meget forskellige produkttyper, og multivitaminpillen kan derfor på ingen måde sammenlignes med sukkerfri slik fx i form som bamser, idet både indhold, konsistens, smag og indtagelsesbegrænsninger afviger fra, hvad der normalt kendetegner sukkerfri slik,

Udvidelse af det afgiftspligtige vareområde
Såfremt en vare blev betragtet som en "sukkervarer af en enhver art" alene af den årsag, at varens form appellerer til børn ved at ligne en bjørn, ville dette medføre en ikke uvæsentlig ændring af chokoladeafgiftslovens anvendelsesområde samt hensigten med chokoladeafgiften. Konsekvensen ville være, at rækkevidden af varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, ville blive uhensigtsmæssigt meget bredere end, hvad lovgiver oprindeligt havde tiltænkt ved indførslen af loven.

Med andre ord, ville dette betyde, at en vare, som blot har en sammenlignelig form med en vare omfattet af chokoladeafgiftsloven, f.eks. en vitaminpille formet som et jordbær, et æble eller en banan, er "sukkervarer af enhver art" i chokoladeafgiftslovens forstand. Det vil derfor ikke være den almindelige forståelse af, hvad er en chokolade- og sukkervare som har betydning for om varen er omfattet af lovens anvendelsesområde, men udelukkende varens form.

Vi er ikke bekendte med en hjemmel til en sådan fortolkning af betegnelsen "sukkervarer af enhver art" og vi finder det stærkt opsigtsvækkende, såfremt anvendelsesområdet udvides så markant og i en retning, som ikke hører hjemme i chokoladeafgiftsloven.

Det kan umuligt være formålet med chokoladeafgiftsloven at afgiftspålægge kosttilskud uden tilsat sukker, som hjælper forældre med at sikre, at deres børn opnår den anbefalede daglige dosis vitaminer og derved styrker børnenes helbred og sundhed, blot fordi varerne er udformet på en måde, som børn synes er sjovt.

Konklusion
Det er således vores opfattelse, at det helt grundlæggende ikke er formen eller smagen på en given vare, der er afgørende for, om et produkt kan karakteriseres som en "sukkervarer af enhver art" efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, idet der skal ses på, om sukkeret er karaktergivende for produktet.
Produkt1 er en multivitaminpille, hvor det karaktergivende er det høje indhold af vitaminer, som ligeledes karakteriserer multivitaminpillerne som et kosttilskud

Der er i vores optik ingen tvivl om, at en multivitaminpille med et højt indhold af vitaminer ikke kan sammenlignes med nydelsesvarer som sukkerfri slik og konfekt. Produkt1 kan udelukkende sammenlignes med andre multivitaminpiller med et højt indhold af vitaminer, som er omfattet af Miljø- og Fødevareministeriets regler for kosttilskud.

Multivitaminpillernes form er underordnet og ikke det karaktergivende for eller formålet med produktet. Ligeledes kan det faktum, at en multivitaminpilles smag af frugt ikke være udslagsgivende for sammenligningen, da smagen såvel som formen ikke er relevant i denne sammenhæng.

Multivitaminpillerne kan således ikke sammenlignes med slik, konfekt og lignende varer, som der er tænkt på i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Det er derfor vores klare vurdering, at Produkt1 ikke er omfattet af chokoladeafgiftslovens anvendelsesområde, og at der derved ikke skal betales chokoladeafgift af produktet."

Skattestyrelsens udtalelse af 27. oktober 2020
I forbindelse med klagens indbringelse er Skattestyrelsen kommet med følgende udtalelse:

"Det er Skattestyrelsens vurdering i den omtalte afgørelse at der grundlæggende er tale om en vingummi tilført vitaminer. Det er ikke Skattestyrelsens vurdering at produktet afviger betydeligt fra en almindelig vingummi i smag eller konsistens.

I klagerens klage til Skattestyrelsen refereres der til produktet som "multivitaminpiller" hvilket er en beskrivelse som Skattestyrelsen ikke kan genkende idet produktet visuelt ikke er en pille men en vingummibamse.

Skattestyrelsen tilkendegiver at produktet samtidigt kan klassificeres som et kosttilskud, men mener ikke at denne klassificering gør, at produktet falder udenfor vareområdet i chokoladeafgiftsloven. Denne skelnen mellem hvorvidt et produkt der er omfattet af vareområdet i chokoladeafgiftsloven, ikke er omfattet afgiften på baggrund af en sundheds/helbredsmæssig anvendelse er der i loven taget stilling til, da produkter der opnår godkendelse som lægemiddel af lægemiddelstyrelsen ikke er omfattet afgiftspligten jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 1.

Det er ikke Skattestyrelsens vurdering, at omkostninger forbundet med en klassificering som et kosttilskud er grundlag for fritagelse af chokoladeafgift.

Derudover er sukkerfrit ligeledes omfattet af chokoladeafgiften, dog med den lave afgiftssats. Der er derfor heller ikke grundlag for at produktet ikke indeholder sukker, men maltosesirup skulle udløse en fritagelse. For yderligere uddybelse henviser jeg til afgørelsen.

Det står klageren frit for at opnå godkendelse som et lægemiddel, da produktet i det tilfælde ikke ville være omfattet chokoladeafgift."

Klagerens bemærkninger til Skattestyrelsens udtalelse af 27. oktober 2020
Klageren har den 10. november 2020 fremsendt følgende bemærkninger til Skattestyrelsens udtalelse:

"På vegne af H1 A/S, CVR-nr. […], skal vi hermed komme med vores kommentarer til Skattestyrelsens udtalelse i ovennævnte sag.

Vi bemærker, at Skattestyrelsen ikke fremkommer med nye argumenter i deres udtalelse til H1 A/S’ klage over Skattestyrelsens afgørelse af 15. juli 2020. Vi har derfor ikke yderligere kommentarer og henviser derfor til vores argumenter fremført i vores klage indsendt til Skatteankestyrelsen den 8. oktober 2020.

Vi skal dog bemærke, at vi ikke er enige i Skattestyrelsens udtalelser og vurdering af produktet H3 Produkt1. Det er vores klare vurdering, at H3 Produkt1 er en multivitaminpille, og dermed et helsekostprodukt, og at produktet klart afviger fra produkter omfattet af chokoladeafgiftslovens anvendelsesområde, som Skattestyrelsen sammenligner multivitaminpillen H3 Produkt1 med.

Vi er meget uforstående for Skattestyrelsens argumentation, hvormed produktets form er afgørende for vurderingen af, om produktet er afgiftspligtigt. Multivitaminpillens form er underordnet for vurderingen. Produktets formål og indhold kan under ingen omstændigheder sammenlignes med et slikprodukt, som fx en vingummibamse, blot fordi produktet har en form og smag, som appellerer til børn.

Derudover skal vi bemærke, at Skattestyrelsens udtalelse om, at klageren frit kan vælge at opnå godkendelse af multivitaminpillen som et lægemiddel ingenlunde er relevant i denne sag.

Multivitaminpillen er ikke et lægemiddel, men et kosttilskud omfattet af Bekendtgørelse om kosttilskud (BEK nr. 1239 af 27/11/2017), hvormed der medfølger visse omkostninger, som opkræves af Fødevarestyrelsen. Vi skal i denne forbindelse bemærke, at det faktum at produktet ikke er et lægemiddel ikke er ensbetydende med, at produktet er omfattet af chokoladeafgift blot fordi, at lægemidler er direkte fritaget i chokoladeafgiftsloven. Produktets formål og indhold er derimod afgørende for vurderingen af, om produktet er afgiftspligtigt eller ej.

Multivitaminpillens indhold er sammenlignelig med en hvilken som helst anden ikke-afgiftspligtig multivitaminpille, hvorfor vi er uforstående over for, at Skattestyrelsen ikke kan godkende en reference til H3 Produkt1 som en multivitaminpille. At produktet ikke er formet som deciderede piller, har ingen betydning for en sammenligning af produktet med øvrige multivitaminpilleprodukter, da det er produktets indhold og formål som er afgørende."

Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling af 10. februar 2023
Skattestyrelsen har den 23. februar 2023 fremsendt følgende udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling:

"Skattestyrelsen er enige med Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, som indstiller at klagers produkt er omfattet af chokoladeafgiftsloven § 1, stk.1, nr. 10, og ikke 1, stk.1, nr. 4.

Det er Skatteankestyrelsens vurdering at produktet ikke er omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk.1, nr. 4, da de anses som værende et sukkerfrit produkt udvundet af maltitolsirup, et sødemiddel.

Klager har siden den 1. marts 1992 været registreret med branche kode 108900, Fremstilling af andre fødevarer i.a.n, samt diverse bibrancher. Klager har ikke angivet eller betalt chokolade afgift.

Skattestyrelsen har foretaget en kontrol af klagers køb af punktafgiftspligtige varer for perioden 1. januar 2018 - 9. marts 2020. Kontrollen foretages ved en gennemgang af klagers indsendte købsfakturaer, og en vurdering af deres indsendte vareprøve.

Klager forhandler blandt andet produktet under mærket "Produkt1", som Skattestyrelsen mener er omfattet af chokoladeafgiftsloven. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at "Produkt1" er afgiftspligtige som "sukkervare af enhver art" efter chokoladeafgiftslovens §1, stk. 1, nr. 4.

Klager mener ikke at "Produkt1" er omfattet af chokoladeafgiftsloven.

Klager mener ikke, at Skattestyrelsen kan anse et produktet for at være en afgiftspligtig vare. Klager gør videre gældende, at produktet alene er tilsat sødemiddel samt naturlige aromaer og ikke naturligt hvidt sukker. Det bemærkes at klager ikke bestrider den talmæssige opgørelse.

Skattestyrelsen er efter en konkret vurdering enig i at klagers produkt er omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 10, som omfatter andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse samt måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under 1-9.

Efter Skattestyrelsens opfattelse er klagers produkt en sukkerfri vingummibamse tilsat vitaminer.

Der henvises til varens objektive karakteristika i form af duft, form, størrelse og farve. Produktet har samme form, konsistens og størrelse som en ordinær vingummibamse, dufter sødt og er farverige.

Produktet kan betragtes for efterligning af varer nævnt i chokoladeafgiftslovens §1, stk. 1, nr. 4, konfekt. Konfekt skal ikke blot forstås som en slags julekonfekt, men begrebet omfatter konfekture-/slikvarer, herunder vingummier, lakridskonfekt, karameller og lignende.

Selv om "Produkt1" overholder de fastsatte krav som stilles for kosttilskud i overensstemmelse med Bekendtgørelse om kosttilskud, og er anmeldt som kosttilskud hos Fødevarestyrelsen, udelukker dette imidlertid ikke, at produktet kan være slik eller sukkervarer. Produktet er endvidere ikke fritaget efter § 1, stk. 2, nr. 1, da der hverken er tale om et lægemiddel eller apotek vare, men det alene er anmeldt som kosttilskud.

Endvidere fandt Landsskatteretten i afgørelse fra den 9. januar 2023, sagsnummer 20-0040586, at en vitamingummibamse indeholdende 74% sukkerarter var omfattet af § 1, stk. 1, nr. 4.

Efter Skattestyrelsens opfattelse må klagers produkt være fuldt ud sammenlignelig med dette produkt, selvom klagers produkt alene indeholder sødemidler.

Skattestyrelsen er derfor enige i Skatteankestyrelsens begrundelse af hvorledes "Produkt1" er omfattet af chokoladeafgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 10."

Klagerens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling af 10. februar 2023
Klageren har den 14. marts 2023 fremsendt følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling:

"1.1 Vitaminpillen er ikke omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5 (nu 4)

Det skal indledningsvist noteres, at vitaminpillen ikke indeholder sukker. Vitaminpillen er derfor ikke omfattet af Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1 nr. 5 (nu nr. 4), der alene omfatter varer bestående af eller tilsat sukker.

Skatteankestyrelsen såvel som Skattestyrelsen tiltræder af ovenstående årsag i henholdsvis forslag til afgørelse og bemærkninger hertil, at vitaminpillen - hvis afgiftspligtig - i givet fald er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 11 (nu nr. 10).

Skatteankestyrelsen anfører i forslag til afgørelse side 3:

"Varen indeholder ikke tilsat sukker. Retten finder, at dette forhold i det konkrete tilfælde i sig selv medfører, at varen ikke har et karaktergivende indhold af sukker, hvorfor varen hverken kan anses som konfekt eller en sukkervare. Varen er derfor ikke omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4."

Skattestyrelsen skriver i sine bemærkninger side 2:

"Skattestyrelsen er efter en konkret vurdering enig i at klagers produkt er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 10, som omfatter andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse samt den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under 1-9."

Der er således bred enighed om, at vitaminpillen ikke er en sukkervare af enhver art omfattet af Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Tilbage står derfor alene at vurdere, om vitaminpillen " efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse samt den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under 1-9", således som det er beskrevet i Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 10.

1.2 Vitaminpillen er ikke omfattet af § 1, stk. 1, nr. 11 (nu 10)

Skatteankestyrelsen angiver i sit forslag, at det er produktets udformning og objektive kendetegn på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden, der danner grundlaget for vurderingen af, om produktet er omfattet af afgiftspligten.

Dette er ikke retvisende for en vurdering af afgiftspligt efter § 1, stk. 1 nr. 10. Produktets udformning og objektive kendetegn udgør alene en begrænset del af det grundlag, som vurderingen skal baseres på. I grundlaget indgår således tillige produktets anvendelse og den måde hvorpå produktet markedsføres.

1.2.1 Kriteriet produkternes beskaffenhed

Hvis man imidlertid indledningsvist forholder sig til produktets beskaffenhed eller udtrykt med et andet ord; produktets objektive kendetegn, er det hensigtsmæssigt at skelne til tariferingen af produktet. Når tariferingen af produktet har sin relevans i forhold til netop produktets objektive kendetegn, beror det på, at tarifering i sin enkelthed afgøres ud fra produktets objektive karakteristika og egenskaber, hvilket er fastslået i fast EU-Domstolspraksis, senest i sag C-788/21, Global Gravity ApS mod Skatteministeriet, præmis 36.

Vurderingen af vitaminpillens objektive karakteristika og egenskaber har været drøftet i Kommissionens tariferingsudvalg af TACUD/3314175/2022 og TAX UD/6794493/2022 med henblik på at vedtage en forordning til sikring af ensartet tarifering af sådanne produkter på tværs af EU.

Kommissionen har anført følgende i referatet vedrørende tarifering af "vitamin gummies" (min understregning):

The Committee continued with the discussion of the second paragraph of the reasoning. The first MS, supported by a sixth MS proposed to delete the reference to the HSEN to Chapter 17, point (b). A majority of the Committee supported the wording “Due to its high vitamin content the product has lost the characteristics of a sugar confectionery" therein and to keep the reference to the HSEN to Chapter 17, point (b). A seventh MS remarked that the presence of beta-carotene, lycopene and lutein should be mentioned in the reasoning, however there was no support for this in the Committee. The Committee continued with the discussion of the third paragraph of the reasoning. The first MS proposed to include a reference to the HSEN to heading 2106, point 16.

Kommissionens flertal er således af den opfattelse at sukkerindholdet i produkter, som det af sagen omhandlede, ikke er karaktergivende for produkterne. Dette modsat vitaminindholdet, som netop findes at være det objektivt karaktergivende for produktet. Kommissionen tariferer derfor produktet i position 2106 (kosttilskud) og ikke i kapitel 17 (sukkervarer), jf. referatet, der vedlægges som bilag til nærværende indlæg.

Tilsvarende tarifering i position 2106 (kosttilskud) er lagt til grund i Norge (uden for EU), hvor samme toldpositioner anvendes, idet toldunderpositioner (6 cifre) er identiske på verdensplan. Den norske tarifering vedrører et produkt tilsvarende det, som sagen omhandler. Dommen, der vedlægges som bilag, beskriver tariferingen på side 7.

Vitaminpillerne er karakteriseret ved at indeholde væsentlige mængder af udvalgte vitaminer, som på en række områder dækker et barns daglige vitaminbehov. Vitaminpillerne er mærket som kosttilskud efter gældende regler og markedsføres som kosttilskud med angivelse af anbefalet maksimal dosis. Det angives på emballagen, at vitaminpillerne skal opbevares uden for små børns rækkevidde, ligesom låget er særligt børnesikret, således at små børn ikke kan tilgå vitaminpillerne uden bistand fra en voksen. Vitaminpillerne er tilsat sødestoffer og smag samt tildelt en udformning og konsistens, som gør dem lettere at konsumere for målgruppen. Vitaminpillerne er imidlertid - uanset form og tilsætning - objektivt set kendetegnet ved det høje vitaminindhold, der fratager pillerne karakteren af at være sukkervarer.

Skattestyrelsen har henvist til en sag afgjort af Landsskatteretten den 9. februar 2023, sagsnummer 20-0040986. Sagen omhandler kosttilskud tilsat 78 procent sukker.

Skattestyrelsen anfører i den pågældende sag (side 12 første afsnit), at hvis en anden virksomhed i samme branche vælger at producere en ikke sukkerholdig tilsvarende vare, så vil produktet også være anderledes, og der ville være tale om en vare, som ikke indeholder karaktergivende afgiftspligtige bestanddele. Skattestyrelsen antager, som det fremgår af afgørelsen, at et kosttilskud, som ikke er tilsat sukker i sin "sammensætning såvel som smagen må forventes at være anderledes. Smagen ville muligvis ikke være sød i samme grad eller smage helt anderledes betinget af mængden af de øvrige ingredienser". Hvis Skattestyrelsens vurdering af smagen af sukker overføres til nærværende sag, må konsekvensen være, at vitaminpillerne heller ikke i smag eller sammensætning har karakter af en sukkervare.

Vitaminpillernes konsistens afviger rent faktisk fra konsistensen af fx en vingummibamse, ligesom smagen afviger fra fx vingummibamser, herunder afviger fra smagen af sukkerfri slik. Det er derfor også af den årsag overraskende, at Skattestyrelsen fastholder, at kvalifikationen af vitaminpillerne som afgiftspligtige.

Klager fastholder, at vitaminindholdet er karaktergivende for vitaminpillerne.

1.2.2 Kriteriet: produkternes anvendelse

Ved fastlæggelsen af afgiftspligt efter Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1 nr. 10 skal der ikke blot ses på produktets beskaffenhed, men tillige på anvendelsen og markedsføringen.

For så vidt angår anvendelsen af produktet, hersker der ikke tvivl om, at produktet de fakta anvendes som kosttilskud med det formål at dække vitaminbehovet. Produktet anvendes ikke som en sukkervare, der indtages for at tilfredsstille et nydelsesbehov.

Indholdet af vitaminer indebærer objektivt set, at produktet er decideret uegnede til anvendelse som sukkervarer, idet visse af de tilsatte vitaminer lagres i kroppen. Ved indtagelse af en for høj mængde vil der opstå sundhedsmæssige konsekvenser og for små børn en risiko for akut forgiftning.

Det skal noteres, at den sag, som Skattestyrelsen henviser til (sagsnummer 20-0040986) er afgjort ud fra Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, ifølge hvilken bestemmelse anvendelsen og markedsføringen af varen netop er uden relevans. Afgørelsen er af samme årsag alene baseret på produkternes udformning og objektive kendetegn på tidspunktet for importen til Danmark, idet pris og tiltænkt anvendelse specifikt er anført ikke at være tillagt betydning. Dette direkte modsat nærværende sag, hvor anvendelsen indgår som et egentligt parameter i vurderingen af produktet.

Klager fastholder, at vitaminpillerne også baseret på anvendelsen, er udelukket fra anvendelsesområdet for Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 10.

1.2.3 Kriteriet: produkternes markedsføring

Ved fastlæggelsen af afgiftspligt efter Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 10 skal der ikke blot ses på beskaffenhed og anvendelse, men tillige på markedsføringen af produktet.

Vitaminpillerne markedsføres som det de er; nemlig vitaminpiller. Markedsføringen er entydigt målrettet produkternes vitaminindhold og med klar angivelse af antallet af piller, der må tages dagligt for at dække netop vitaminbehovet. Vitaminpillerne markedsføres fysisk sammen med øvrige vitaminpiller og ikke sammen med sukkervarerne i fx et supermarked. Selve prisen afviger også væsentligt fra sukkervarer.

Markedsføringen og emballeringen skal sikre (og sikrer) mod vildledning, hvilket er et krav efter forordningen om fødevareinformation, artikel 7 samt bekendtgørelsen om kosttilskud. Det er således fødevaremyndighedernes vurdering, at der ikke opstår vildledning af forbrugerne ved markedsføringen af vitaminpillerne. Forbrugerne er med andre ord udmærket klar over, at de køber vitaminpiller; ikke slik.

Skattestyrelsen betegner vitaminpillen som en sukkerfri vingummibamse tilsat vitaminer. Dette er misvisende. Fakta er, at det er en vitaminpille formet som en bamse.

Selve formen har i øvrigt ingen relevans for kvalifikationen af produktet i afgiftsmæssig henseende, hvilket fremgår af styresignal SKM2016.256.SKAT, hvori det anføres:

Ved vurderingen af, om et produkt kan betegnes som en efterligning af eller en erstatningsvare for fx chokoladevarer efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 10, skal der foretages en samlet bedømmelse af varens beskaffenhed, herunder smag, anvendelse og markedsføring.

[..]

Derimod er varer, der hverken indeholder chokolade eller kakao, og i smag afviger fra chokoladevarer som det meget klare udgangspunkt ikke omfattet af afgiftspligten. Det gælder, selvom varerne har samme form som chokoladevarer, og sælges samme steder som disse".

Styresignalets bemærkninger omkring produktets form udspringer direkte af Østre Landsrets dom (SKM2015.654.ØLR), hvori er anført:

"H1s proteinbar Produkt 7 indeholder ingen chokolade og har efter det for landsretten oplyste en sød smag af yoghurt og æbler. Således som sagen er oplyst, er det herefter landsrettens opfattelse, at dette produkt ikke har karakter af en efterligning eller en erstatningsvare for en chokoladevare. Det gælder, uanset at produktet har samme form og sælges samme steder som chokoladevarer"

I Norge findes tilsvarende regler, som Chokoladeafgiftsloven. Den norske Lagmannsretten - svarende til landsretten i Danmark - har taget stilling til, hvorvidt vitaminpillerne udgør afgiftspligtige sukkervarer. Lagmannsretten afviste at vitaminpillene var afgiftspligtige med følgende begrundelse:

"Produktene «ProduktA» og «ProduktB» fremstår som vitaminprodukter tilsatt blant annet søtningsstoffer og andre smakstilsetninger for at de skal være lettere å konsumere, særlig for barn. På lignende vis fremstår «ProduktC» og «ProduktD» som kosttilskudd med det formål å gi kroppen tilskudd av jern og omega-3-fettsyrer. Det er for lagmannsretten ikke redegjort nærmere for mengden av søtningsstoff som er tilsatt de respektive produktene. I lys av produktenes innpakning, emballasje og markedsføring er det imidlertid ikke tvilsomt at formålet med produktene er å gi tilskudd av vitaminer, jern og omega 3. På innpakningene er det blant annet gitt klare anbefalinger om dagsdoser som varierer fra 1-2 enheter i døgnet. Selv om produktene kan ha smak, form og konsistens som i noen grad kan sammenlignes med godterier, og også med produktene som er omfattet av forskriften § 3-17-1 bokstav a nr. 3 og 4, fremstår derfor ikke produktene som «godterier» som inntas for å oppnå nytelse. Produktene fremstår heller ikke som et substitutt for en sukkervare. De er derfor heller ikke i konkurranse med sukkervarer, som var bakgrunnen for at det saklige virkeområdet for sukker- og sjokoladeavgiften ble utvidet ved lovendringen i 1953."

Klager fastholder, at tillige markedsføringen af vitaminpillerne udelukker kvalificering af vitaminpillerne som afgiftspligtige efter Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1 nr. 10.

Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse tillige med Skattestyrelsens bemærkninger hertil synes at overse, at en kvalificering af produktet som afgiftspligtigt efter Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 10 skal ske på baggrund af en samlet vurdering af, hvorvidt vitaminpillernes henset til beskaffenhed og anvendelse samt den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under 1-9.

Vitaminpillerne er på ingen af ovenstående parametre efterligninger eller erstatningsvarer for sukkervarer, hvilket entydigt fremgår af såvel anvendelsen som markedsføringen. Vitaminpillerne skal efter gældende praksis, herunder SKM2015.654.ØLR, uanset form og sød smag derfor ikke anses for afgiftspligtigt."

Retsmøde
Klagerens repræsentant redegjorde for sine påstande og anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg.

Skattestyrelsen indstillede i overensstemmelse med den tidligere udtalelse, at afgørelsen stadfæstes.

Landsskatterettens afgørelse
Sagen angår, om klagerens produkt, Produkt1, er omfattet af det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4 eller 10.

Retsgrundlaget
I det følgende vil henvisninger til chokoladeafgiftsloven være henvisninger til den dagældende lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. med senere lovændringer, jf. henholdsvis lovbekendtgørelse nr. 1163 af 5. september 2016 og lovbekendtgørelse nr. 1010 af 3. juli 2018.

I henhold til chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4 og 10, omfatter det afgiftspligtige vareområde bl.a. følgende:

"4) Konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art.
[…]
10) Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse og den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under 1-9."

Chokolade- og sukkervareafgiften svares efter satserne i chokoladeafgiftslovens § 2 på grundlag af den afgiftspligtige vægt, der er varens nettovægt.

Ved sin afgørelse af 4. november 2021, som offentliggjort ved SKM2022.27.LSR, tog Landsskatteretten stilling til, hvorvidt en række varer var omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4. Her fandt Landsskatteretten følgende:

"Begrebet "sukkervarer" er hverken defineret i chokoladeafgiftsloven eller i forarbejderne til denne lov. Anvendelsen af ordene "i øvrigt sukkervarer af enhver art" i § 1, stk. 1, nr. 4, sammenholdt med de varer, der i øvrigt specifikt er nævnt i bestemmelsen, viser imidlertid, at bestemmelsen er tilsigtet et bredt anvendelsesområde, hvilket yderligere understreges ved bestemmelsen om afgiftspligt for efterligninger og erstatningsvarer i lovens § 1, stk. 1, nr. 10. Det følger imidlertid af forarbejderne til chokoladeafgiftsloven, at sukker i sig selv er undtaget fra chokolade- og sukkervareafgiften. Henset hertil finder retten i overensstemmelse med en naturlig sproglig forståelse, at "sukkervarer" i § 1, stk. 1, nr. 4, omfatter varer, hvis objektive karakteristika medfører, at sukkeret er karaktergivende for produktet."

Landsskatterettens bemærkninger
Landsskatteretten lægger til grund, at det omhandlede produkt, Produkt1, primært består af fyldemiddel, sødemiddel og bindemiddel. Herudover består produktet af vitaminer og en række tilsætningsstoffer.

Det er produktets udformning og objektive kendetegn på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden, der danner grundlaget for vurderingen af, om produktet er omfattet af afgiftspligten i chokoladeafgiftsloven. Idet der er tale om import af produktet fra Norge til Danmark, indtræder afgiftspligten på indførselstidspunktet, jf. chokoladeafgiftslovens § 10, stk. 1.

Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, omfatter konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art.

Retten finder, at det afgørende for vurderingen af, om det omhandlede produkt er omfattet af afgiftspligten i medfør af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, er, om produktet kan anses som konfekt eller en sukkervare af enhver art. Retten bemærker i den henseende, at bestemmelsen er tilsigtet et bredt anvendelsesområde. Retten finder, at der ved vurderingen af, om produktet kan anses som konfekt eller en sukkervare, skal lægges vægt på, om produktet har et indhold af sukker, og om dette er karaktergivende for produktet. Ved denne vurdering finder retten, at der bl.a. skal tages hensyn til den relative mængde af sukker i varen, hvor fremtrædende sukkersmagen er, og om varen visuelt fremtræder som værende af sukker, jf. SKM2022.27.LSR.

Varen indeholder ikke tilsat sukker. Retten finder, at dette forhold i det konkrete tilfælde medfører, at varen ikke har et karaktergivende indhold af sukker, hvorfor varen hverken kan anses som konfekt eller en sukkervare. Varen er derfor ikke omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Andre varer end dem, der er nævnt i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, vil imidlertid stadig være omfattet af afgiftspligten i chokoladeafgiftslovens kapitel 1, såfremt de efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse samt den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for afgiftspligtige varer, jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 10.

Retten finder efter en samlet bedømmelse af varens beskaffenhed og anvendelse samt den måde, hvorpå det markedsføres, at varen ikke er omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 10, og derfor ikke er afgiftspligtig efter chokoladeafgiftslovens kapitel 1.

Landsskatteretten nedsætter derfor Skattestyrelsens opkrævning af 357.171 kr. i chokolade- og sukkervareafgift til 0 kr.