Dato for udgivelse
23 Aug 2023 13:41
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-0545894
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/1930 på importen af birkekrydsfiner med oprindelse Rusland, på importen af birkekrydsfiner afsendt fra Tyrkiet og Kasakhstan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Tyrkiet og Kasakhstan eller ej, og om at gøre importen af birkekrydsfiner afsendt fra Tyrkiet og Kasakhstan til genstand for registrering.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1649 offentliggjort i EU-tidende L 207 af 22. august 2023 indledt en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU 2016/1036 med henblik på at fastslå, om importen til Unionen af krydsfiner, der udelukkende består af plader af træ, hvoraf hver enkelt er af højst 6 mm tykkelse, med udvendige lag af træ, som er anført under underposition 4412 33, med mindst et udvendigt lag af birketræ, også belagt, i øjeblikket henhørende under KN-kode 4412 33 10 afsendt fra Tyrkiet (TR) og Kasakhstan (KZ), uanset om varen er angivet med oprindelse i Tyrkiet og Kasakhstan eller ej (Taric-kode 4412 33 10 10 og 4412 33 10 20), omgår de foranstaltninger der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/1930.

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af den import, der er beskrevet i artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2023/1649.

Forordningen træder i kraft den 23. august 2023.