Dato for udgivelse
23 aug 2023 11:49
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-1290194
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig udligning- og antidumpingtold på importen af visse typer coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1647 offentliggjort i EU-tidende L 207 af 22. august 2023 indført en endelig udligningstold på importen af visse typer coated finpapir (toldtariffens pos. 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 og 4810 99 80 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037.

For så vidt angår endelig udligningstold henvises til teksten i (EU) 2023/1647.

Forordningen træder i kraft den 23. august 2023.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1648 offentliggjort i EU-tidende L 207 af 22. august 2023  indført en endelig antidumpingtold på importen af visse typer coated finpapir (toldtariffens pos. 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 og 4810 99 80 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/1648.

Forordningen træder i kraft den 23. august 2023.