Dato for udgivelse
16 aug 2023 11:20
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-0194050
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de udligningsforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/433 på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i Indonesien, ved import af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål afsendt fra Taiwan, Tyrkiet og Vietnam, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan, Tyrkiet og Vietnam, og om at gøre importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål afsendt fra Taiwan, Tyrkiet og Vietnam til genstand for registrering.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1631 offentliggjort i EU-tidende L 202 indledt en undersøgelse i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1037 med henblik på at fastslå, om importen til Unionen af fladvalsede varer af rustfrit stål, kun koldvalsede, i øjeblikket henhørende under KN-kode7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 og 7220 90 80, afsendt fra Taiwan, Tyrkiet og Vietnam, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan (TW), Tyrkiet (TR) og Vietnam (VN) (Taric-kode 7219 31 00 10, 7219 32 10 10, 7219 32 90 10, 7219 33 10 10, 7219 33 90 10, 7219 34 10 10, 7219 34 90 10, 7219 35 10 10, 7219 35 90 10, 7219 90 20 10, 7219 90 80 10, 7220 20 21 10, 7220 20 29 10, 7220 20 41 10, 7220 20 49 10, 7220 20 81 10, 7220 20 89 10, 7220 90 20 10 og 7220 90 80 10), omgår de foranstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/433.

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af den import, der er beskrevet i artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2023/1631.

Forordningen trådte i kraft den 15. august 2023.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1632 offentliggjort i EU-tidende L 202 indledt en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1036 med henblik på at fastslå, om importen til Unionen af fladvalsede varer af rustfrit stål, kun koldvalsede, i øjeblikket henhørende under KN-kode7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 og 7220 90 80, afsendt fra Taiwan, Tyrkiet og Vietnam, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan (TW), Tyrkiet (TR) og Vietnam (VN) (Taric-kode 7219 31 00 10, 7219 32 10 10, 7219 32 90 10, 7219 33 10 10, 7219 33 90 10, 7219 34 10 10, 7219 34 90 10, 7219 35 10 10, 7219 35 90 10, 7219 90 20 10, 7219 90 80 10, 7220 20 21 10, 7220 20 29 10, 7220 20 41 10, 7220 20 49 10, 7220 20 81 10, 7220 20 89 10, 7220 90 20 10 og 7220 90 80 10), omgår de foranstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/2012.

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af den import, der er beskrevet i artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2023/1632.

Forordningen trådte i kraft den 15. august 2023.