Dato for udgivelse
07 Aug 2023 10:26
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0244298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1198.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1595 offentliggjort i EU-tidende L 196 af 4. august 2023 vedtaget accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1198.

For så vidt angår accept af anmodning henvises til teksten i (EU) 2023/1595.

Forordningen trådte i kraft den 5. august 2023

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1596 offentliggjort i EU-tidende L 196 af 4. august 2023 vedtaget accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1198.

For så vidt angår accept af anmodning henvises til teksten i (EU) 2023/1596.

Forordningen trådte i kraft den 5. august 2023.