Opdateret
26 Jul 2023 14:35
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i version 10.9

Tabellen i afsnit 4.9.2 Formater på TIN er opdateret og der er tilføjet flere eksempler. Det drejer sig om landekoderne EI, ES, FR, HU, LV, SI og SK.

Der er derudover tilføjet en vejledning til, hvordan eksemplerne skal læses. Regelsættet er indlæst i ekstern test d. 26. juli 2023.