Dato for udgivelse
14 Jul 2023 14:37
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
23-1128857
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ny tariferingsforordning og ændringer til Forklarende Bemærkninger 


Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesforordning om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN):

  • Forordning 2023/1427 om tarifering af fladvalsede plader af ulegeret stål, overtrukket med aluminium-zink og derefter malet. Pladerne skal tariferes under KN-kode 7210 70 80. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L 175 af 10. juli 2023 og træder i kraft 30. juli 2023.

 Kommissionen har desuden vedtaget følgende tilføjelse til Forklarende Bemærkninger:

  • De forklarende bemærkninger til KN-kode 7019 11 00 til 7019 80 90 vedrørende glasfibre. Teksten er offentliggjort i EU tidende C 244 af 11. juli 2023. 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen
T22, Tarifering