Dato for udgivelse
14 jul 2023 10:48
Til
Importører mv.
Sagsnummer
15-0255017
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1452 offentliggjort i EU-tidende L 179 af 14. juli 2023 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse endeløse filamenter af glasfibervarer (toldtariffens pos. 7019 11 00 00, 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39, 7019 14 00 10, 7019 14 00 90, 7019 15 00 10 og 7019 15 00 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/1452.

Forordningen træder i kraft den 15. juli 2023.