Dato for udgivelse
10 Jul 2023 12:10
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
23-1109975
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

To nye tariferingsforordninger og ændringer til Forklarende Bemærkninger 


Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN):

* Forordning 2023/1419 om tarifering af et mini-kopsæt af porcelæn. Varen skal tariferes under KN-kode 6911 10 00.

* Forordning 2023/1420 om tarifering af en tallerken af porcelæn. Varen skal tariferes under KN-kode 6911 10 00.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 174 af 7. juli 2023 og træder i kraft 27. juli 2023.

 

Kommissionen har desuden vedtaget en tilføjelse til Forklarende Bemærkninger:

* Til KN-kode 7318 12 35 til 7318 15 48 og 7318 15 52 til 7318 15 95 om skruer mv. er med eller uden hoved. Teksten er offentliggjort i EU tidende C 241 af 7. juli 2023. 

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen
T22, Tarifering