Opdateret
06 Jul 2023 14:50
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Kære Alle

Så er det ved at være tid til indberetterforum. Det næste møde bliver den 5. september 2023 kl 13-15

Hvis I ønsker emner til mødet, er I velkommen til at indsende dem til eindkomst.proces@sktst.dk

 Den foreløbige dagsorden til indberetterforum

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

Mødet vil blive afholdt via Teams.

Venlig hilsen

Frank Normann Olsen