Dato for udgivelse
06 Jul 2023 09:21
Til
Importører mv.
Sagsnummer
23-0075395
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig told
30.06.2023
2106 90 92 55 - - - - Calciumcarbonat 12,8%
2106 90 98 55 Udgår og erstattes af:
2106 90 98 - - - - - - Andre varer:
60 - - - - - - - Calciumcarbonat 9% + le
69 - - - - - - - Andre varer 9% + le
2530 90 70 00 Udgår og erstattes af:
2530 90 70 - - Andre varer:
10 - - - Calciumcarbonat 0
90 - - - Andre varer 0
01.07.2023
8408 90 65 20 Tekst ændret til:
- - - - - Forbrændingsmotorer med stempel og kompressionstænding

-med cylindre på række

-med en slagvolumen på 7 000 cm³ eller derover, men ikke over 18 100 cm³

-med en effekt på 205 kW eller derover, men ikke over 597 kW

-med et modul til efterbehandling af udstødningen

-med en udvendig bredde/højde/dybde på ikke over 1 310/1 300/1 040 mm eller 2 005/1 505/1 300 mm eller 2 005/1 505/1 800 mm
til brug ved fremstilling af maskiner til knusning, sigtning, sortering eller kompostvending
8408 90 67 20 Tekst ændret til:
- - - - - Forbrændingsmotorer med stempel og kompressionstænding

-med cylindre på række

-med en slagvolumen på 7 000 cm³ eller derover, men ikke over 18 100 cm³

-med en effekt på 205 kW eller derover, men ikke over 597 kW

-med et modul til efterbehandling af udstødningen

-med en udvendig bredde/højde/dybde på ikke over 1 310/1 300/1 040 mm eller 2 005/1 505/1 300 mm eller 2 005/1 505/1 800 mm
til brug ved fremstilling af maskiner til knusning, sigtning, sortering eller kompostvending
8408 90 81 20 Tekst ændret til:
- - - - - Forbrændingsmotorer med stempel og kompressionstænding

-med cylindre på række

-med en slagvolumen på 7 000 cm³ eller derover, men ikke over 18 100 cm³

-med en effekt på 205 kW eller derover, men ikke over 597 kW

-med et modul til efterbehandling af udstødningen

-med en udvendig bredde/højde/dybde på ikke over 1 310/1 300/1 040 mm eller 2 005/1 505/1 300 mm eller 2 005/1 505/1 800 mm
til brug ved fremstilling af maskiner til knusning, sigtning, sortering eller kompostvending
8521 90 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8521 90 00 00 - I andre tilfælde 0
8527 21 20 00 Toldsats ændret til  0
8527 21 52 00 Toldsats ændret til 0
8527 21 59 00 Toldsats ændret til 0
8527 29 00 00 Toldsats ændret til 0
8528 71 19 00 Toldsats ændret til 0
8528 71 99 00 Toldsats ændret til 0
8529 90 65 10-90 Udgår og erstattes af:
8529 90 65 00 - - - - Sammensatte elektroniske komponenter 0
8529 90 92 10-99 Udgår og erstattes af:
8529 90 92 00 - - - - - - Til fjernsynskameraer henhørende under underpos. 8525 81, 8525 82, 8525 83 og 8525 89 og til apparater henhørende under pos. 8527 og 8528 0
8529 90 97 10-90 Udgår og erstattes af:
8529 90 97 00 - - - - - - I andre tilfælde 0
9002 90 00 10-90 Udgår og erstattes af:
9002 90 00 00 - Andre varer 0

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2023) som forventes udsendt ultimo august 2023.