Dato for udgivelse
04 Jul 2023 10:04
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0076151
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1331 offentliggjort i EU-tidende L 166 af 30. juni 2023 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2023/1331.

Forordningen trådte i kraft den 1. juli 2023 og anvendes fra 1. juli 2023.