Dato for udgivelse
03 jul 2023 14:28
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1742344
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer letvægtstermopapir med oprindelse i Republikken Korea efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1330 offentliggjort i EU-tidende L 166 af 30. juni 2023 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse typer letvægtstermopapir (toldtariffens pos. 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 og 4823 90 85 20) med oprindelse i Republikken Korea (KR) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/1330.

Forordningen trådte i kraft den 1. juli 2023.