Dato for udgivelse
29 Jun 2023 13:42
Til
Importører mv.
Sagsnummer
23-0075395
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig told
01.07.2023
0601 20 90  10-90 Udgår og erstattes af:
0601 20 90 00 - - Andre varer 6,4%
0602 10 90  10-90 Udgår og erstattes af:
0602 10 90  00 - - I andre tilfælde 4%
0602 90 50 10-90 Udgår og erstattes af:
0602 90 50 00 - - - - Andre frilandsplanter 8,3%
2835 10 00 40 - - Calciumphosphinat (CAS RN 7789-79-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover 5,5%
2840 20 90 20 - - - Bariumborat (CAS RN 13701-59-2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 5,3%
2903 99 80 18 - - - - 1-Fluornaphthalen (CAS RN 321-38-0) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 5,5%
2907 29 00 13 - - - 4,4'-Methylenedi-2,6-xylenol (CAS RN 5384-21-4) med en renhedsgrad på 98,5 vægtprocent eller derover 5,5%
2912 11 00 10-90 Udgår og erstattes af:
2912 11 00 00 - - Methanal (formaldehyd) 5,5%
2914 29 00 55 - - - 1-(Cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9) med en renhedsgrad på mere end 90 vægtprocent 5,5%
2915 90 30 20 - - - Chlormethyldodecanoat (CAS RN 61413-67-0) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover 5,5%
2915 90 70 53 - - - 3-Chlor-2,2-dimethylpropanoylchlorid (CAS RN 4300-97-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 5,5%
2916 39 90 40 - - - - Ethyl-4-brom-3-(brommethyl)benzoat (CAS RN 347852-72-6) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover 6,5%
2918 12 00 10-90 Udgår og erstattes af:
2918 12 00 00 - - Vinsyre 6,5%
2918 19 98 25 - - - - (S)-2-Hydroxy-2-phenyleddikesyre (CAS RN 17199-29-0) med en renhedsgrad på 99 % eller derover 6,5%
2919 90 00 55 - - Reaktionsprodukter af phosphoryltrichlorid og 2-methyloxiran (CAS RN 1244733-77-4) 6,5%
2920 90 10 85 - - - Diethylcarbonat (CAS RN 105-58-8) med en renhedsgrad på 99,9 vægtprocent eller derover 6,5%
2920 90 70 70 - - - 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan (CAS RN 25015-63-8) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover, indeholdende ikke over 1 % af stabilisatoren triethylamin (CAS RN 121-44-8) 6,5%
2921 19 99 35 - - - - N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amin 2-(difluormethoxy)acetat med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
2922 50 00 45 - -  (S)-2-Amino-2-(3-fluor-5-methoxyphenyl)ethanolhydrochlorid (CAS RN 2095692-22-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
2926 90 70 31 - - - Lambda-cyhalothrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover 6,5%
2928 00 90 53 - - Ethylchlor[(4-methoxyphenyl)hydrazono]acetat (CAS RN 27143-07-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
2929 10 00 25 Udgår
2929 10 00 65 - - Ethylisocyanat (CAS RN 109-90-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
2930 90 98 36 - - - Vandfrit kalium-О-isopentyldithiocarbonat (CAS RN 928-70-1) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover 6,5%
39 - - - Thiodieddikesyre (CAS RN 123-93-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
41 - - - 2,2'-Diallyl-4,4'-sulphonyldiphenol (CAS RN 41481-66-7) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover 6,5%
2932 20 90 28 - - - (R)-3-(3,4-difluor-2-methoxyphenyl)-4,5-dimethyl-5-(trifluormethyl)furan-2(5H)-on (CAS RN 2875066-35-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
2933 29 90 38 - - - - Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3) med en renhedsgrad på 94 vægtprocent eller derover 6,5%
2933 39 99 08 - - - - Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent og derover 6,5%
2933 59 95 32 - - - - 5-Chlor-3-nitropyrazol[1,5-a]pyrimidin (CAS RN 1363380-51-1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
44 - - - - 1,4,5,6-Tetrahydro-1,2-dimethylpyrimidin (CAS RN 4271-96-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
46 - - - - Trilaciclib (CAS RN 1374743-00-6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
2933 99 80 43 - - - - 4-([1,2,4]Triazol[1,5-a]pyridin-7-yloxy)-3-methylanilin (CAS RN 937263-71-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
2934 99 90 07 - - - - Cedazuridin (INN) (CAS RN 1141397-80-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
08 - - - - (R)-tert-butyl 2-(6-(5-chlor-2-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino)pyrimidin-4-yl)-1-oxoisoindolin-2-yl)propanoat (CAS RN 2095665-45-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
09 - - - - 3-[2-{(2R,3S)-3-[(1R)-1-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}ethyl]-4-oxoazetidin-2-yl}propanoyl]-4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin-2-on (isomerisk blanding af CAS RN 114341-89-8 og 114418-63-2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
2935 90 90 16 - - - 2-Brom-N-(4,5-dimethyl-1,2-oxazol-3-yl)-N-(methoxymethyl) benzen-1-sulfonamid (CAS RN 415697-57-3) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover 6,5%
26 - - - 5-(2-Fluorphenyl)-1-(pyridin-3-ylsulfonyl)-1H-pyrrol-3-carbaldehyd (CAS RN 881677-11-8) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover 6,5%
3204 20 00 10 Tekst ændret til:
- - Farvestof C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Fluorescent Brightener 184 på 20 vægtprocent og derover
3601 00 00 20 Tekst ændret til:
 - - Pyroteknisk blanding, cylindrisk eller i form af granulat, bestående af strontiumnitrat, kobbernitrat eller basisk kobbernitrat i en matrix af nitroguanidin eller guanidinnitrat, også med indhold af bindemiddel og tilsætningsstoffer, til brug som komponent i airbagoppustningsanordninger
3824 99 92 73 - - - - - - - Tri-C8-10-alkylaminer (CAS RN 68814-95-9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover 6,5%
74 - - - - - - - Tri-C8-10-alkylaminer (CAS RN 68814-95-9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover 6,5%
75 - - - - - - - Blanding med indhold af:

- ikke over 75 vægtprocent tetrabutyltin (CAS RN 1461-25-2)

- ikke over 20 vægtprocent tributyltinchlorid (CAS RN 1461-22-9)

- ikke over 4 vægtprocent dibutyltindichlorid (CAS RN 683-18-1)
til brug ved fremstilling af butyltinforbindelser med henblik på glasfremstilling og tributyltinchlorid anvendt som katalysator i lægemiddelindustrien
6,5%
79 - - - - - - - Blanding med indhold af:

- tributyltinchlorid (CAS RN 1461-22-9) med en renhedsgrad på 80 vægtprocent eller derover

- ikke over 5 vægtprocent tetrabutyltin (CAS RN 1461-25-2)

- ikke over 6 vægtprocent dibutyltindichlorid (CAS RN 683-18-1)

- ikke over 11 vægtprocent o-xylen (CAS RN 95-47-6)
til brug ved fremstilling af tributyltinchlorid anvendt som katalysator i lægemiddelindustrien
6,5%
83 - - - - - - - 1-(Cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9) med en renhedsgrad på 70 vægtprocent eller derover, men ikke mere end 90 vægtprocent 6,5%
86 - - - - - - - Tallolie-N,N-dimethylfedtamider (CAS RN 68308-74-7) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
3824 99 93 33 - - - - - - - Præparat med indhold af: 

- 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent calcium-rel-(1R,2S)-cyclohexan-1,2-dicarboxylat (CAS RN 491589-22-1) 

- 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent zinkstearat (CAS 557-05-1) 

- 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) og 

- 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)
6,5%
36 - - - - - - - Præparat med indhold af 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent calcium-rel-(1R,2S)-cyclohexan-1,2-dicarboxylat (CAS RN 491589-22-1) og 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent zinkstearat (CAS RN 557-05-1) 6,5%
3824 99 96 43 - - - - - - 2-(Ethylthio)ethanethiol funktionaliseret silikagel med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
3903 90 90 86 Tekst ændret til:
- - - Blanding med indhold af:
-    styrenpolymererpå 45 vægtprocent og derover, men ikke over 65 vægtprocent
-    poly(phenylenether) på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 45 vægtprocent, og
-    tilsætningsstoffer på ikke over 11 vægtprocent
3907 29 20 50 Tekst ændret til:
- - - - - Poly(p-phenylenoxid) i pulverform

- med en glasovergangstemperatur på 210 °C eller derover

- med en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 35 000 og derover, men ikke over 80 000

- en inherent viskositet på 0,2 dl/g og derover, men ikke over 0,6 dl/g
3907 29 99 70 - - - - -  Poly(oxy-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylencarbonyl-1,4-phenylen) (CAS RN 29658-26-2) med indhold af additiver på ikke over 35 vægtprocent 6,5%
3912 39 85 60 - - - - Hypromellose (INN) (CAS RN 9004-65-3) til brug ved fremstilling af kosttilskud eller lægemidler 6,5%
3920 51 00 30 Tekst ændret til:
- - - Biaxialt orienteret folie af poly(metylmethacrylat), af tykkelse 50µm og derover, men ikke over 125µm
3920 62 19 28 Tekst ændret til:
- - - - - Ugennemsigtig poly(ethylenterephthalat)folie:

- hvor hvert yderlag har en tykkelse på 7 nm eller derover, men ikke over 80 nm

- med en trækstyrke på 300 N/cm eller derover (ASTM D-882)

- med en samlet tykkelse på 200 μm eller derover, men ikke over 350 μm, og

- med en bredde på 600 mm eller derover, men ikke over 1 600 mm

- belagt på den ene side med et lag af en fluorpolymer og på den anden side med et klæbemiddel og et lag polyvinylidendifluorid eller overtrukket på begge sider med polyvinylidendifluorid eller polyvinylfluorid på basis af fluorerede polymerkompositter
4009 31 00 00 Udgår og erstattes af:
4009 31 00 - - Uden fittings:
10 - - - Flerlagsrør af gummi, forstærket med aramidtekstil, også med polyamidforbindelseselementer og stålklemmer, bestemt til brug ved fremstilling af varmevekslere til biler og/eller kondensatorer i luftkonditioneringsanlæg til biler 3%
90 - - - I andre tilfælde 3%
4009 32 00 20 - - - Flerlagsrør af gummi, forstærket med aramidtekstil, også med polyamidforbindelseselementer og stålklemmer, bestemt til brug ved fremstilling af varmevekslere til biler og/eller kondensatorer i luftkonditioneringsanlæg til biler 3%
7019 61 00 70 Tekst ændret til:
- - - - E-glasfibre:
- med en vægt på 20 g/m² eller derover, men ikke over 214 g/m²
- overfladebehandlet med et organosilankoblingsmiddelv
- i ruller
- med en fugtighedsprocent pr. vægt på 0,13 % eller derunder, og
- med ikke flere end 3 hule fibre ud af 100 000
udelukkende til brug ved fremstilling af prepregs og kobberbelagte laminater
7019 63 00 30 Tekst ændret til:
- - - E-glasfibre:
- med en vægt på 20 g/m² eller derover, men ikke over 214 g/m²
- overfladebehandlet med et organosilankoblingsmiddel
- i ruller
- med en fugtighedsprocent pr. vægt på 0,13 % eller derunder, og
- med ikke flere end 3 hule fibre ud af 100 000
udelukkende til brug ved fremstilling af prepregs og kobberbelagte laminater
7326 90 98 60 - - - - Ledeskovlkrans af den art, hvorpå der kan fæstnes blade til regulering af gasstrømme: 

- af jern- eller stållegering

- med en varmebestandighed på 830 °C eller derover, men ikke over 1 050 °C

- med en udvendig diameter på ikke over 92 mm

- med huller til påmontering af bladene til regulering af gasstrømme
til brug ved fremstilling af turboladere
2,7%
70 - - - - Skive til sikring af gasgennemstrømningskanalens bredde: 

- af jern- eller stållegering

- med en varmebestandighed på 830 °C eller derover, men ikke over 1 050 °C

- med en udvendig diameter på ikke over 92,5 mm

- med en indvendig diameter på ikke over 62 mm
til brug ved fremstilling af turboladere
2,7%
7609 00 00 40 - - Flammeloddet aluminiumblok til forbindelsesrør i varmevekslere til bilindustrien og/eller turboladede luftkølere og/eller automatiske transmissionskølere:

-med ekstruderede, bøjede forbindelsesrør med en udvendig diameter på 5 mm eller derover, men ikke over 25 mm

-med en vægt på 0,02 kg eller derover, men ikke over 0,25 kg
til brug ved fremstilling af kølesystemer til køretøjer henhørende under kapitel 87
5,9%
50 - - Maskinbearbejdede aluminiumskomponenter:

- med indhold af magnesium på 0,55 vægtprocent og derover, men ikke over 0,61 vægtprocent

- med indhold af silicium på 0,55 vægtprocent og derover, men ikke over 0,61 vægtprocent

- hærdet til T5 eller T6

- med en vægt på 0,05 kg eller derover, men ikke over 0,2 kg
til brug ved fremstilling af CO₂-kølesystemer til motorkøretøjer
5,9%
60 - - Aluminiumsblok med tilslutninger:

- med en vægt på 3 g eller derover, men ikke over 400 g

- fremstillet af aluminiumskvaliteten 6061-T6 eller 6060-T6 eller 6082-T6

- som en integreret del af en luftkonditioneringsslange, en oliekøleslange, en pneumatisk bremseslange eller en vandkøleslange

- med huller (fatninger), noter (styretappe) eller gevind, der muliggør installation i luftkonditioneringsanlæg til bilindustrien eller andre luftkonditioneringsanlæg (også forstået som installation i kanalen)

- med fatninger beregnet til hårdlodning eller fastgørelse

- med mindst ét gennemgående hul med en diameter på 3 mm eller derover, men ikke over 25 mm
til fremstilling af køle- og luftkonditioneringsanlæg til bilindustrien
5,9%
8408 90 65 20 Tekst ændret til:
- - - - - Forbrændingsmotorer med stempel og kompressionstænding

- med cylindre på række

- med en slagvolumen på 7 100 cm³ eller derover, men ikke over 18 000 cm³

- med en effekt på 205 kW eller derover, men ikke over 597 kW

- med et modul til efterbehandling af udstødningen

- med en udvendig bredde/højde/dybde på ikke over 1 310/1 300/1 040 mm eller 2 005/1 505/1 300 mm eller 2 005/1 505/1 800 mm
til brug ved fremstilling af maskiner til knusning, sigtning, sortering eller kompostvending
8408 90 67 20 Tekst ændret til:
- - - - - Forbrændingsmotorer med stempel og kompressionstænding

- med cylindre på række

- med en slagvolumen på 7 100 cm³ eller derover, men ikke over 18 000 cm³

- med en effekt på 205 kW eller derover, men ikke over 597 kW

- med et modul til efterbehandling af udstødningen

- med en udvendig bredde/højde/dybde på ikke over 1 310/1 300/1 040 mm eller 2 005/1 505/1 300 mm eller 2 005/1 505/1 800 mm
til brug ved fremstilling af maskiner til knusning, sigtning, sortering eller kompostvending
8408 90 81 20 Tekst ændret til:
- - - - - Forbrændingsmotorer med stempel og kompressionstænding


- med cylindre på række

- med en slagvolumen på 7 100 cm³ eller derover, men ikke over 18 000 cm³

- med en effekt på 205 kW eller derover, men ikke over 597 kW

- med et modul til efterbehandling af udstødningen

- med en udvendig bredde/højde/dybde på ikke over 1 310/1 300/1 040 mm eller 2 005/1 505/1 300 mm eller 2 005/1 505/1 800 mm
til brug ved fremstilling af maskiner til knusning, sigtning, sortering eller kompostvending
8409 91 00 33 - - - Knastakselholder til forbrændingstempelmotor med gnisttænding fremstillet af ADC12-aluminiumlegering, med:

- en vægt på 4,0 kg eller derover, men ikke over 5,5 kg

- en vægtykkelse på 2,0 mm eller derover, men ikke over 6,0 mm
til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer
2,7%
38 - - - Krumtaphus til 4-cylindret forbrændingsstempelmotor med gnisttænding, fremstillet af ADC12-aluminiumlegering, til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer 2,7%
8414 90 00 15 - - Ventilator fremstillet af en aluminium- og magnesiumlegering:

- med en udvendig diameter på 54 mm eller derover, men ikke over 130 mm

- med en højde på 8 mm eller derover, men ikke over 30 mm

- med to skiver, som er forbundet ved hjælp af evolvente blade

- med eller uden pasbolt og med eller uden underlagsskive
til brug ved fremstilling af elektromotorer
2,2%
25 - - Kompressorhus af spiraltypen, fremstillet af en aluminiumlegering, med følgende egenskaber: 

- en varmebestandighed på 200 °C eller derover, men ikke over 250 °C

- et eller flere fastgørelsespunkter, der egner sig til at påmontere en aktuator
til brug ved fremstilling af turboladere
2,2%
8415 90 00 15 - - Elektrosvejsede manifolder til kondensatoren i luftkonditioneringsanlæg til bilindustrien:

- bestående af et rør fremstillet ved udstansning af et aluminiumsbånd og sammenføjning af enderne ved elektrisk lysbuesvejsning

- indeholder interne ledeplader, der skal sikre en korrekt gennemstrømning af kølemiddel

- af en længde på 190 mm eller derover, men ikke over 460 mm

- med en diameter på 9 mm eller derover, men ikke over 42 mm

- med en vægt på 0,01 kg eller derover, men ikke over 0,45 kg

- også med aluminiumforbindelsesblokke
til brug ved fremstilling af luftkonditioneringsanlæg i køretøjer henhørende under kapitel 87
2,7%
8482 99 00 50 Udgår
8482 99 00  60 - - - Indvendige eller udvendige ringe fremstillet af stål, uhærdet eller uslebet, udvendig ring med indvendig(e) lejeskål(e), indvendig ring med udvendig(e) lejeskål(e), med en udvendig diameter på:
— 14 mm eller derover, men ikke over 77 mm, for den indvendige ring
— 26 mm eller derover, men ikke over 101 mm, for den udvendige ring
til brug ved fremstilling af lejer
8%
8501 10 99 75 Tekst ændret til:
- - - - - Permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med:
-    en flerfaset vikling
-    en udvendig diameter på 24 mm eller derover, men ikke over 38 mm
-    en nominel omdrejningshastighed på ikke over 12 000 o/min.
-    en forsyningsspænding på 8 V eller derover, men ikke over 27 V
-    også med en remskive
-    også med tandhjul
79 Tekst ændret til:
- - - - - Jævnstrømsmotor med børster og en intern rotor med en trefaset vikling, også udstyret med en snekke eller et tandhjulsdrev, med en specificeret arbejdstemperatur fra min. - 20°C til + 70°C
8501 53 50 50 - - - - Asynkron drivmotor, med:

- en kontinuerlig effekt på 140 kW eller derover, men ikke over 180 kW

- et væskekølet system

- en samlet længde på 580 mm eller derover, men ikke over 730 mm

- en samlet bredde på 550 mm eller derover, men ikke over 670 mm

-en samlet højde på 510 mm eller derover, men ikke over 630 mm

- en vægt på ikke over 390 kg

- med eller uden reduktionsgear

- med eller uden startgenerator

- 2 monteringspunkter
til brug ved fremstilling af hybridbussers elektriske drivsystem
2,7%
8505 11 10 78 - - - - - To permanente magneter fremstillet af en praseodym-neodym-legering i en rektangulær stålholder med udvendig gummikappe, med følgende udvendige mål:

- en længde på 200 mm eller derover, men ikke over 205 mm

- en bredde på 58 mm eller derover, men ikke over 62 mm

- en højde på 25 mm eller derover, men ikke over 30 mm
med en gevindtap monteret i midten
2,2%
8505 19 10 20 Tekst ændret til:
- - - - Buesegmenter af permanente magneter af agglomereret ferrit med:

-en længde på 16,8 mm eller derover, men ikke over 110,2 mm

-en bredde på 14,8 mm eller derover, men ikke over 75,2 mm

-en tykkelse på 4,8 mm eller derover, men ikke over 13,2 mm
til brug ved fremstilling af rotorer i elektromotorer
8507 60 00 33 Tekst ændret til:
- - Lithium-ion-akkumulator med:

- en længde på 150 mm eller derover, men ikke over 1 310 mm
- en bredde på 100 mm eller derover, men ikke over 1 000 mm
- en højde på 200 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm
- en vægt på 75 kg eller derover, men ikke over 200 kg
- en nominel kapacitet på 58 Ah eller derover, men ikke over 500 Ah
- en nominel udgangsspænding på 230 V vekselstrøm (fase til nul spænding) eller en nominel spænding på 50 V (±10 %)
8512 30 90 40 - - - Anordning til simulering af motorstøj ved lav hastighed for et hybridt eller elektrisk køretøj:

- der som minimum indeholder et trykt kredsløbskort og en højttaler

- i et plastkabinet med holder
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,7%
8529 90 92 75 Udgår
8536 49 00 60 - - - - Kubeformet relæ med:

- en spoledriftsspænding på 12 VDC (volt jævnstrøm) eller derover, men ikke over 24 VDC (volt jævnstrøm)

- en kontaktstrømsbelastningskapacitet på 5 A eller derover, men ikke over 15 A

- en spolespænding på 80 VAC (volt vekselstrøm) eller derover, men ikke over 270 VAC (volt vekselstrøm)

- udvendige mål på 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm)
til brug ved fremstilling af kontrolpaneler til husholdningsapparater
2,3%
8537 10 91 43 - - - - - Elektronisk kontrolenhed til støddæmpning med:

- et trykt kredsløbskort i plastkabinet

- LIN- og CAN-busser

- en programmerbar hukommelse

- en signalprocessor

- en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men ikke over 16 V jævnstrøm

- mindst én konnektor

- også med metalmonteringsbeslag
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,1%
8537 10 98 50 Tekst ændret til:
- - - - - Elektronisk styreenhed BCM (Body Control Module) eller IBM (Integrated Body Control Module) eller lignende:
-    bestående af mindst en plastbeholder med trykt kredsløbskort, med en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men ikke over 16 V jævnstrøm
-    også med metalholder
-    til kontrol, vurdering og styring af støttefunktioner i en bil, som minimum vinduesviskerintervaller, vinduesvarme, indvendig belysning, påmindelse om sikkerhedsseler
af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
8540 91 00 20 Tekst ændret til:
- - - Glødekatode (udsendelsespunkt) af lanthanhexaborid (CAS RN 12008-21-8) eller ceriumhexaborid (CAS RN 12008-02-5) med elektriske konnektorer
-    også med metalhus
-    også med et skjold af grafit monteret i et system af typen mini-Vogel
-    også med særskilte pyrolytiske kulblokke, der anvendes som varmeelementer, og
-    en katodetemperatur på mindre end 1 800 K ved en glødetrådsstrøm på 1,26 A
8708 40 20 80 Tekst ændret til:
- - - Transmissionsgearkasse uden drejningsmomentomformer, med:

- dobbeltkobling

- 7 eller flere fremadgående gear

- 1 bakgear

- et maksimalt drejningsmoment på 390 Nm

- også med indbygget elektrisk motor

- en højde på 400 mm eller derover, men ikke over 600 mm

- en bredde på 350 mm eller derover, men ikke over 600 mm, og

- en vægt på 70 kg eller derover, men ikke over 110 kg
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under pos. 8703
8708 50 20 18 - - - Kardanaksel til drejningsmomentoverføring fra gearkassen til bagakslen, bestående af:

- to kardanstænger

- centralt universalled

- centralt hovedleje med ophæng i plastdæksel

- universalled i begge ender af akslen

- glidemuffer, rørmuffer og endemuffer

- med en længde på 1,4 m eller derover, men ikke over 2,4 m
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
3%
8714 94 20 91

Tekst ændret til:
- - - - - Med oprindelse i eller afsendt fra Kina:
— i mængder under 300 enheder pr. måned i gennemsnit for en periode, der ikke overstiger 12 måneder, eller til overdragelse til en part i mængder under 300 enheder pr. måned i gennemsnit for en periode, der ikke overstiger 12 måneder eller
— til overdragelse til en anden indehaver af bevilling til særlig anvendelse eller til fritagne parter

8714 99 90 50 - - - - Bagerste luftstøddæmper i form af et pneumatisk fjederelement med en olietryksstøddæmper til brug ved fremstilling af cykler, herunder elcykler 4,7%
9002 11 00 23 Tekst ændret til:
- - - Objektiver med:

- motordrevet fokus, zoom, blænde

- elektrisk udskifteligt infrarødt cut filter

- justerbar brændevidde på mindst 2,7 mm og højst 55 mm

- en vægt på ikke over 120 g

- en længde på mindre end 70 mm

- en diameter på højst 70 mm
9405 42 31 70-90 Udgår og erstattes af:
9405 42 31 00 - - - - Af plast 4,7%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2023) som forventes udsendt ultimo august 2023.