Dato for udgivelse
21 jun 2023 11:07
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (selskaber) - 72 22 28 82
Resumé

Skattestyrelsen udskyder oplysningsfristen for selskaber fra den 30. juni til den 25. august 2023. Skattestyrelsen opfordrer til, at oplysningsskemaer indberettes løbende for at undgå spidsbelastninger op til den nye frist.


Oplysningsfristen for selskaber udskydes fra den 30. juni til den 25. august 2023 

Oplysningsfristen for selskaber, fonde og foreninger med kalenderårsregnskab er udskudt fra den 30. juni til den 25. august 2023. Oplysningsskemaer anses som rettidigt indgivet frem til mandag den 28. august klokken 9.00. Skattestyrelsens virksomhedsvejledning har udvidede åbningstider den 24.-27. august 2023 og kan kontaktes på tlf. 72 22 28 82. Åbningstiderne: Torsdag og fredag 9.00-16.00, lørdag og søndag kl. 9.00-15.00.

Skattestyrelsen oplever tekniske udfordringer i systemet TastSelv-Erhverv DIAS, som selskaber og fonde benytter, når de indsender oplysninger til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen har derfor udskudt oplysningsfristen for selskaber fra den 30. juni til den 25. august 2023 for at sikre, at alle selskaber har mulighed for at indberette inden for fristen. Skattestyrelsen opfordrer til at oplysningsskemaer indberettes løbende for at undgå spidsbelastninger op til den nye frist.

Den frist, der rykkes, er:

  • Fristen fredag den 30. juni 2023, som angår selskaber med regnskabsår, der følger kalenderåret, altså med udløb den 31. december. Den nye frist er fredag den 25. august 2023.

De tekniske udfordringer viser sig for nogle selskaber ved uhensigtsmæssige lange svartider, når de arbejder i systemet. Dertil er der også selskaber, der har oplevet at miste forbindelsen til systemet, mens de var i gang med at indsende oplysninger.

Det er væsentligt at bemærke, at oplysningsfristen for borgere og selvstændige erhvervsdrivende (skattekontrollovens §§ 10-11) med frist den 1. juli 2023 fastholdes som hidtil. Der har ikke været udfordringer med indberetninger i Skattestyrelsens øvrige systemer i relation til denne frist.

Det er altså kun selskaber med oplysningsfrist den 30. juni (skattekontrollovens § 12, stk. 1), der får forlænget fristen med otte uger. Med henvisning til skattekontrolloven vil Skattestyrelsen anse oplysningerne som rettidigt indgivet frem til mandag den 28. august 2023 inden kl. 9:00.

Fristen for indgivelse af dokumentation efter skattekontrollovens § 39, stk. 3, forlænges tilsvarende med otte uger, jf. skattekontrollovens § 14, stk. 3.

Skattestyrelsen beklager de gener, som ændringen måtte medføre.

Det kan hertil bemærkes, at Erhvervsstyrelsens frist for indsendelse af årsrapport for selskaber med regnskabsafslutning den 31. december 2022 fortsat er den 30. juni 2023.