Dato for udgivelse
20 Jun 2023 13:28
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-1033701
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Præcisering af reglerne for import af sælprodukter.


Det skal hermed præciseres, at sælprodukter (skind, kød og olie) kun må bringes i omsætning på markedet, hvis de er ledsaget af et attesteret certifikat for sælprodukter (til kommerciel formål), (jfr. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1850). I praksis betyder dette, at der ved import af sælprodukter skal angives en certifikatkode i importangivelsen, før varen kan importeres på markedet. 

Nedenfor følger en beskrivelse af de forskellige certifikater:

 • (C683) - Den Europæiske Union - certifikat for sælprodukter (til kommerciel formål), der

                 stammer fra Inuitsamfundenes og andre oprindelige samfunds jagter, til omsætning på  

                 EU’s marked i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1 i Forordning (EF) nr. 1007/2009

                 om handel med sælprodukter

• (C680) - Skriftlig importanmeldelse (til personlig brug) og dokument, der beviser hvor

                  produkterne er erhvervet (sælprodukter)

 • (C679) - certifikat (sælprodukter), der udstedes af et anerkendt organ i overensstemmelse  med 

                 Forordning (EU) nr. 737/2010 før den 18. oktober 2015

 • (Y032) - Andre varer end de sælprodukter, som nævnt i forordning(EU) 2015/1850

 Ved kommerciel import skal certifikatkode C683 derfor angives i importangivelsens rubrik 44.2. certifikater. Det bemærkes, at for varer, der oprindeligt er importeret inden den 18. oktober 2015, skal certifikatkode C679 angives i samme rubrik. Hvis varen er til personlig brug angives C680. Hvis varekoden omfatter andet end sælprodukter og varen ikke er et sælprodukt, så angives Y032.

 Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Miljøstyrelsen på tlf. 72 54 40 00.