Dato for udgivelse
15 jun 2023 14:56
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
23-1011066
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Nye tariferingsforordninger og ændringer til Forklarende Bemærkninger


Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN):

  • Forordning 2023/1057 om tarifering af en kølemåtte. Varen skal tariferes under KN-kode 3926 90 97. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 142 af 1. juni 202 træder i kraft 20. juni 2023.
  • Forordning 2023/1131 om tarifering af vitaminvingummi. Varen skal tariferes under KN-kode 2106 90 98. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 149 af 9. juni 202 og træder i kraft henholdsvis 29. juni 2023.

Kommissionen har desuden vedtaget følgende tilføjelser i Forklarende Bemærkninger:

  • Til KN pos. 3004 vedr. præparater, der indeholder en tilstrækkelig mængde aktive stoffer pr. daglig dosis til at blive betragtet som lægemidler.
  • Til KN-underpositioner 3402 50 10 og 3402 50 90 samt pos. 3808 vedr. begreberne "præparater i pakninger til detailsalg" og "i pakninger til detailsalg".

Teksterne er offentliggjort i EU tidende C 200 af 8. juni 2023.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen
T22, Tarifering