SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2023.199.LSR: Skattepligt – Dobbeltdomicil – Skattemæssigt hjemsted – Befordringsfradrag
Placering af byretten
Retten i Kolding
Byretsdato
06 May 2024 14:21
Byretsstatus
Afsagt dom
Journal-nr. for byretten
BS-20869/2023-KOL
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen