Indhold

Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af virksomheden og dens forretningsmæssige aktivitet(er). Beskrivelsen har til formål at understøtte grundlaget for værdiansættelsen og derved give Skattestyrelsen mulighed for i højere grad at vurdere værdien. Afhængigt af værdiansættelsesmodellen kan det eksempelvis være i forhold til budget- eller sammenlignelighedsgrundlag. Beskrivelsen skal derfor generelt indbefatte de oplysninger, der vurderes relevante i relation til dette formål, herunder eksempelvis en beskrivelse/analyse af:

  1. Den juridiske og organisatoriske struktur
  2. Virksomhedens historie
  3. Tidligere eller efterfølgende transaktioner eller købstilbud af virksomheden eller andele i virksomheden
  4. Virksomhedens forretningsmæssige aktivitet(er)
  5. Branchen og virksomhedens konkurrencemæssige situation
  6. Relevante samfundsøkonomiske- og politiske forhold

1. Den juridiske og organisatoriske struktur

Hvis virksomheden er koncernforbunden, skal placering i den juridiske struktur beskrives. Der bør endvidere oplyses om de præcise ejerforhold af eventuelle kapitalandele i andre selskaber på værdiansættelsesdatoen samt om særlige rettigheder tilknyttet de forskellige kapitalklasser, hvis dette er tilfældet.

2. Virksomhedens historie

En beskrivelse af virksomhedens historie skal medvirke til at give en forståelse af virksomhedens historiske regnskabsmæssige resultater og forventninger til fremtiden.

En kortere beskrivelse af, hvorledes virksomheden er etableret og har udviklet sig op til værdiansættelsesdatoen kan ligeledes indgå. Beskrivelsen skal bl.a. kunne danne baggrund for en vurdering af, om der er tale om en ny eller veletableret virksomhed, om virksomheden er i en ekspanderende fase mv.

Endvidere skal andre væsentlige begivenheder beskrives, hvis de kan have betydning for forståelse af historiske resultater og forventninger til fremtiden. Dette kan eksempelvis være større rationaliseringer, opkøb eller udvikling af patenter, ændringer i væsentlige forretningsområder eller omstruktureringer.

3. Tidligere eller efterfølgende transaktioner eller købstilbud af virksomheden eller andele i virksomheden

Oplysninger om tidligere eller efterfølgende overdragelser eller købstilbud fra eksterne parter af hele virksomheden eller andele i virksomheden skal fremlægges. Der skal oplyses om både interne og eksterne transaktioner.

I det omfang, tidligere transaktioner helt eller delvist indgår i værdiansættelsen, skal hele grundlaget for den tidligere værdiansættelse gøres tilgængeligt.

4.  Virksomhedens forretningsmæssige aktivitet(er)

Der skal udarbejdes en beskrivelse af virksomhedens primære forretningsmæssig(e) aktivitet(er), herunder beskrivelse af virksomhedens væsentligste produkter og/eller serviceydelser, samt beskrivelse af de væsentligste markeder og kunder.

5.  Analyse af branchen og virksomhedens konkurrencemæssige situation

Der udfærdiges en analyse af den eller de brancher, som virksomheden er en del af samt en beskrivelse af virksomhedens position inden for branchen eller branchesegment.

Virksomhedens konkurrencemæssige situation er central i forhold til en vurdering af virksomhedens fremtidige vækst- og indtjeningspotentiale. Den konkurrencemæssige situation skal således analyseres på baggrund af virksomhedens eksterne og interne forhold.

Ved den eksterne analyse fokuseres der på virksomhedens konkurrencemæssige situation på baggrund af den markedsmæssige positionering inden for branchen.

Ved den interne analyse tages der udgangspunkt i virksomhedens interne forhold. Har virksomheden eksempelvis konkurrencemæssige fordele på baggrund af særlige ressourcer eller kompetencer (immaterielle aktiver), og kan disse konkurrencemæssige fordele fastholdes.

6.  Samfundsøkonomiske og politiske forhold

En beskrivelse af samfundsøkonomiske - og politiske forhold, der kan have en betydning for virksomhedens fremtidige vækst- og indtjeningspotentiale kan udarbejdes, hvis det findes relevant for værdiansættelsen.